Gevraagd: humaan en verbindend leiderschap | opinie

‘Hulporganisaties willen graag helpen, maar dat kunnen ze niet doen zonder toestemming van de overheid.’ FOTO ANP

Om de asielcrisis op te lossen moeten politici hun streven naar (meer) macht loslaten. Deze tijd vraagt om leiders die een voorbeeld zijn.

Voor vluchtelingen uit Oekraïne zagen we dat heel Nederland samenwerkte om hen zo snel mogelijk te helpen. Zo werden huisvesting en toestemming om te werken met spoed geregeld. Ook waren er veel burgerinitiatieven om spullen in te zamelen en Oekraïners te helpen wegwijs te worden in Nederland.

Maar voor de toestroom van vluchtelingen uit de rest van de wereld wordt te weinig gedaan. Er is een groot tekort aan bedden in opvangplekken voor asielzoekers en dit heeft vreselijke gevolgen; in Ter Apel slapen honderden vluchtelingen buiten.

Onmenselijke omstandigheden

Eigenlijk loopt het mis in de procedure waarin wordt bepaald of asielzoekers een verblijfsstatus krijgen. Ter Apel is namelijk geen opvangcentrum, maar een aanmeldcentrum waar wordt onderzocht of vluchtelingen in Nederland mogen blijven. Omdat dit proces te langzaam verloopt en er in asielzoekerscentra geen bedden beschikbaar zijn, groeit het aantal asielzoekers in Ter Apel.

Dit kan zo echt niet langer doorgaan. Een groot deel van deze mensen heeft vreselijke dingen meegemaakt in oorlog en vervolging. Naast het ontbreken van een bed ontbreekt er in Nederland voor hen dan ook nog mentale en fysieke verzorging.

Doordat de asielzoekers buiten moeten slapen, nauwelijks te eten hebben en er sprake is van slechte hygiëne gaat hun gezondheid snel achteruit. Drie mensen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het zijn onmenselijke omstandigheden. Het recht op een dak boven je hoofd is een mensenrecht; als we asielzoekers buiten laten slapen ontnemen we deze mensen dus een mensenrecht.

Tenten weggehaald

Hulporganisaties willen de vluchtelingen in Ter Apel graag helpen, maar dat kunnen ze niet doen zonder toestemming van de overheid. Dit werd pijnlijk duidelijk toen iemand geld voor tenten ingezameld had; de tenten werden na een nacht alweer weggehaald, omdat er geen toestemming voor werd gegeven door de overheid. Helaas kwam die overheid ook niet met een alternatief.

Omdat de politiek de eigen achterban graag tevreden houdt, wordt er niet doorgepakt. Het resultaat is dat er niets gebeurt om de situatie op te lossen.

Alle politieke partijen houden vast aan hun standpunten, waarschijnlijk omdat de verkiezingen van maart 2023 er snel aankomen. Er wordt dus voor gekozen om de eigen achterban tevreden te houden, in plaats van de situatie voor de vluchtelingen verbeteren. Ik vind dat dit niet kan.

Politieke spelletjes

De oplossing ligt bij het bestuur van ons land. Laat het streven naar (meer) macht los. Nederland heeft leiders nodig die goed voor burgers zorgen; ook voor burgers die hier door nare omstandigheden tijdelijk zijn. Stel je verbindend op en benadruk dat we er voor elkaar moeten zijn. Door politieke spelletjes worden de verschillen tussen burgers ook scherper. De politieke leiders moeten een voorbeeld zijn.

Als een procedure niet goed loopt dan maak je geld vrij om het te verbeteren. Prioriteit is nu om de organisatie op orde te krijgen zodat asielzoekers snel duidelijkheid krijgen over hun verblijfsstatus. Daarnaast moeten er genoeg opvangplekken in de azc’s worden gerealiseerd.

In de aanloop naar de verkiezingen kunnen partijen aan kiezers uitleggen welke keuzes zij zouden maken als het systeem goed zou werken. De burgers zullen door middel van hun stem dan kunnen kiezen welke aanpak ze willen.

Tijd voor humaan en verbindend leiderschap. Wie durft?

Suna Hermens (16) is leerling op de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven.

Ze schreef dit stuk voor de schrijfwedstrijd van Nieuws in de klas , waaraan ook de Leeuwarder Courant medewerking verleende. Hierbij werden leerlingen uitgedaagd een open brief aan de politiek te schrijven, in aanloop naar Prinsjesdag. Een vakjury onder voorzitterschap van Özcan Akyol selecteerde de winnaars.

Nieuws

menu