Onze huisarts moet niet langer het afvoerputje zijn. Wij senioren zijn solidair met de huisartsen die actievoeren | opinie

'Huisartsen willen terug naar de essentie van hun vak: er kunnen zijn voor hun patiënten.'

Door de enorme werklast en het tekort aan mankracht in de zorg, staan de huisartsen onder grote druk. Er vallen er steeds meer weg. Dat is ook slecht voor de senioren in onze samenleving. De huisarts is tenslotte het eerste aanspreekpunt als het gaat om de dagelijkse zorg.

Maar het water staat de huisarts op dit moment aan de lippen. In een tijd dat ‘langer thuis wonen’ de norm is, voelt de oudere Nederlander dit ook. Daarom stellen wij senioren ons solidair op met de huisartsen die deze week actie voeren, onder het motto: ‘Help de huisarts, help de senior!’

Om huisartsen goed te helpen, is er nog maar één remedie over: ze hebben een ander werkrecept nodig. Dat recept zou in ieder geval moeten bestaan uit meer waardering, goede faciliteiten in de wijk en niet langer het afvoerputje moeten zijn voor alles wat in andere (zorg)sectoren niet opgevangen kan worden.

Eenvoudig doel

Huisartsen willen terug naar de essentie van hun vak: er kunnen zijn voor hun patiënten, zonder al te veel drempels. Een vrij eenvoudig doel, dat tegenwoordig echter nauwelijks meer haalbaar is.

Een paar voorbeelden waar huisartsen mee te maken hebben: de gevolgen van de door corona uitgestelde zorg komen in de praktijk terecht op het bordje van de huisarts. Als er tekorten elders in de zorg zijn, wordt de huisarts gezien als de oplossing voor dat tekort.

Ziekenhuizen hebben, vanwege nieuwe inzichten én kosten, veel kortere opnames dan voorheen, waardoor de nazorg bij onder meer de huisarts komt te liggen.

Papierwinkel

Daarnaast is er nog de administratieve regeldruk die zorgverzekeraars en overheidsinstanties opleggen. Huisartsen zijn steeds meer tijd kwijt aan de papierwinkel – tijd die ze liever hadden besteed aan hun patiënten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het steeds kleiner aantal huisartsen dat jaarlijks instroomt. De groep huidige huisartsen vergrijst in rap tempo, terwijl er veel te weinig vers bloed voor in de plaats komt.

Dit alles zorgt ervoor dat huisartsenzorg straks een luxe wordt, waarbij de overvolle agenda van de huisarts leidt tot uitstel en het mijden van zorg.

De ambities van dit kabinet zijn helder: senioren blijven zo lang mogelijk thuis wonen, met of zonder ondersteuning. Maar dat kan alleen als de huisarts tijd heeft om zijn werk te doen.

Vertrouwde persoon

Voor senioren is goede toegang tot huisartsenzorg belangrijk. Het is de vertrouwde persoon die een oudere juist als mens ziet en soms zelfs al jaren kent, en diens kwalen dus ook. De huisarts is de eerste bij wie ze aankloppen als ze medische klachten hebben, degene die behandeling biedt en kan verwijzen naar specialistische zorg.

Als het bij de huisarts al vastloopt, faalt elk plan van dit kabinet om de zorg voor ouderen te optimaliseren. De huisartsen verdienen daarom alle steun. Iedereen wordt daar uiteindelijk beter van.

De Seniorencoalitie bestaat uit de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM.

Nieuws

menu