LC Commentaar | Houvast, of hoe het probleemoplossend vermogen van Den Haag schrikbarend snel is afgenomen

Houvast, waar vinden we dat in ‘een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheden’? Het was veelzeggend dat de Koning in zijn troonrede allereerst houvast zocht in het verleden. In het heden ligt houvast niet voor het opscheppen.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia tijdens de balkonscene op Paleis Noordeinde.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia tijdens de balkonscene op Paleis Noordeinde. FOTO KOEN VAN WEEL

Even correct citeren. De koning begon zijn tweede alinea zo: ‘Toch mogen we houvast ontlenen aan de manier waarop ons land in het verleden stapsgewijs grote veranderingen heeft doorgemaakt. Die geleidelijkheid is wezenlijk. Niet alles kan en hoeft tegelijk, ook niet in het hier-en-nu.’

Nieuws

menu