Hou schelpenpaden op Schiermonnikoog

‘Schelpen verhogen de biodiversiteit langs het fietspad.’ FOTO SHUTTERSTOCK

Op Schiermonnikoog verzetten eilanders zich tegen het plan van Natuurmonumenten, de Waddenvereniging en de gemeente om een onderzoek te doen naar het vervangen van de schelpenpaden op het eiland door betonnen paden. Momenteel is een onderzoek gaande naar de noodzaak en haalbaarheid van het plan.

Wij willen op ons mooie eiland, UNESCO Werelderfgoed, de natuurlijke schelpenpaden behouden. Wij zijn het niet eens met de inhoudelijke argumenten van de Waddenvereniging, die in samenwerking met Natuurmonumenten stelt dat het vissen van dode kokkelschelpen grote schade aan het Wadden-ecosysteem teweeg zou brengen.

Burgemeester en wethouders gaan mee in die redenering van Natuurmonumenten. In de raadsvergadering van vorige week werden proeven aangekondigd met verschillende materialen. Zo wordt volgens ons de deur op een kier gezet voor het vervangen van de schelpenpaden. Onderzoek wordt door bestuurders vaak gebruikt om argumenten te verzamelen om voorgenomen beleid door te zetten. Maar laten we de zaken in het juiste perspectief plaatsen.

Aangevuld door de natuur zelf

Schiermonnikoog heeft jaarlijks zo’n 600 van de 160.000 kubieke meter gevangen kleischelpen nodig voor het onderhoud van de fietspaden. Voor alle Waddeneilanden is dat ongeveer een factor 10 meer. De visser die de dode kokkelschelpen opvist heeft voor Schiermonnikoog slechts zo’n 0,0002 procent van de oppervlakte van de Waddenzee en kustnabije Noordzeestrook nodig om de schelpen op te vissen.

En die hoeveelheid wordt steeds aangevuld door de natuur zelf. Volgens ons eilanders kan er dus geen sprake kan zijn van grote schade aan het Waddenzee-ecosysteem. Bovendien worden de kleikokkelschelpen op een diepte groter dan -5 NAP opgevist, waar de dichtheid van het bodemleven uiterst gering is.

Verkeersveiligheid

Thijs de Boer van het Schelpenmuseum op Schiermonnikoog wijst er ook op dat toepassing van de schelpen de biodiversiteit langs de paden verhoogt, door afspoeling van kalkrijk regenwater. Wij vrezen ook gevolgen voor de verkeersveiligheid, omdat op de betonnen of anderszins verharde paden veel harder gefietst zal worden, zeker met het toenemend aantal elektrische fietsen op het kleine eiland.

Betonpaden zijn duur, niet duurzaam (de uitstoot van koolstofdioxide en stikstof tijdens productie en het vervoer is hoog) en niet natuurlijk. De bestaande schelpenpaden zijn natuurlijk, goedkoop in onderhoud en wel duurzaam, en veiliger. De schelpenvoorraad op de Wadden is zeer groot en de jaarlijkse aanwas van dode kokkelschelpen is gelijk aan het huidige quotum van 160.000 kubieke meter schelpen per jaar. En Schiermonnikoog heeft daarvan slechts een fractie nodig.

Thijs en Annelies de Boer

Tom en Truus Klontje

Jan en Nisette Otte

Rob en Fanny Misdorp

Hans en Inie Vugts

Paul en Marijke Rupert

Thom Verheul

Verontruste eilanders

Nieuws

menu