Hoe Fryslân vruchten plukt van de Lelylijn | opinie

‘Door de Lelylijn ontstaat in één klap de nieuwe Friese lijn; een veel snellere hoofdverbinding Amsterdam-Leeuwarden.’ FOTO ARCHIEF LC/SIEMENS AG

Fryslân worstelt met de Lelylijn: moet het wel en waarom eigenlijk, hoor je vaak. Mijn stelling is: dat komt doordat de Lelylijn te weinig echt Friese argumenten bevat en alleen wordt neergezet als de superlijn Amsterdam-Heerenveen-Groningen en het begin van een Noord-Europese hoofdverbinding naar Hamburg en Scandinavië. En dat is het verkeerde, te megalomane frame. Zeker voor Fryslân.

Het is heel simpel: het gaat om de voltooiing van het intercitynetwerk met twee trajecten van beide 60 kilometer.

Het eerste traject is Lelystad-Heerenveen. Hierdoor ontstaat in één klap de nieuwe Friese lijn; een veel snellere, want aanzienlijk kortere, hoofdverbinding Amsterdam-Leeuwarden. De lijn Leeuwarden-Heerenveen ligt er al en de nieuwe Friese lijn Amsterdam-Leeuwarden levert een relatief goedkope en bovendien zeer effectvolle bijdrage aan een van de kerndoelen van het landelijk intercitynetwerk, namelijk landsdelen beter op elkaar laten aansluiten. Met hoofdsteden en regionale steden als schakels en centra van voorzieningen, wonen en werken.

Deze ‘halve’ Lelylijn is voor Fryslân verreweg het meest effectieve van beide trajecten. Hiermee wordt het doel om Fryslân dichter bij de Randstad te brengen en vice versa, grotendeels bereikt.

Goede aansluitingen nodig met Heerenveen

Het tweede traject – Heerenveen-Drachten-Groningen – levert een heel andere bijdrage aan het intercitynetwerk. Het is vooral een alternatief voor de verbindingen Groningen-Zwolle-Lelystad (de Hanzelijn) en Groningen-Zwolle-Amersfoort. Natuurlijk is een volledige Lelylijn goed voor Drachten, maar dit traject van ook 60 kilometer betekent – nog los van de grotere landschapsproblematiek – veel minder voor het integreren van Fryslân met Nederland.

Maar ook dat kan anders. Sneek bijvoorbeeld wordt niet verbonden met de nieuwe Friese lijn. Terwijl Sneek net als Drachten een belangrijk onderdeel is van het Friese stedennetwerk en via de weg goed aangesloten is op Heerenveen. Daarom zal een groot P+R-gebied in Heerenveen, met goede ov-aansluitingen en autofaciliteiten, van grote betekenis zijn voor optimaal gebruik van de Friese lijn.

Brede maatschappelijke beweging

Fryslân zou vanwege deze redenering massaal de gedachte van betere, snellere en goed bereikbare verbindingen met de rest van Nederland moeten steunen. Met de completering van het intercitynetwerk door de aanleg van, in ieder geval, Lelystad-Emmeloord-Heerenveen, als volkomen terechte wens. Om zo te komen tot de zo voor de hand liggende nieuwe Friese lijn.

Dan komen de kansen voor woningbouw, voordelen voor bewoners, werkenden, bedrijfsleven, toeristen, bezoekers van evenementen en voorzieningen en studenten van mbo en hbo met hun vele contacten veel beter in beeld en ontstaat hopelijk een brede maatschappelijke en bestuurlijke motivatie en beweging. Fryslân is het waard.

Hayo Apotheker is politicus (D66), bestuurder en oud-burgemeester van onder andere Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Noardeast-Fryslân. Hij woont in Grou.

Nieuws

menu