Het terugkijken begint

LC-hoofdredacteur Sander Warmerdam. FOTO LC

Nu de bestrijding van het coronavirus een nieuwe fase ingaat en maatregelen worden versoepeld wordt het tijd om terug te blikken.

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis. Naast lessen voor de toekomst zal de centrale vraag daarbij zijn of het kabinet daadkrachtig heeft geopereerd of dat het achteraf meeviel met de risico’s. En: of de lockdown die de economie zoveel schade heeft berokkend proportioneel was.

NRC Handelsblad liet al overtuigend zien dat er vanaf het begin in ieder geval sprake was van onderschatting bij het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid. Eerst over het virus in Wuhan en daarna over de inschatting van de situatie in Noord-Italië en eventuele gevolgen voor Nederland. Het was bijvoorbeeld beter geweest om het carnaval in Brabant niet door te laten gaan: zoveel mensen, sommigen al besmet, dicht op elkaar. Maarja, achteraf...

Een blik in ons eigen LC-archief leert dat we in de krant van 21 januari voor het eerst schreven over het coronavirus in China dat ‘overdraagbaar is van mens tot mens’. Enkele weken later, op 11 maart, ging het over het eerste coronageval in Gorredijk. Op dat moment had niemand kunnen bedenken dat in de maanden daarna het land collectief zou worden stilgelegd, dat we massaal thuis zouden werken en dat hele bedrijfstakken overeind gehouden moesten worden met staatssteun. Ongekende maatregelen.

Een lezer verweet de krant in een mail dat ‘we klakkeloos en kritiekloos instituten als het RIVM’ zouden napraten, wellicht ingegeven door een mediastormpje rond oude uitspraken van Volkskrant hoofdredacteur Pieter Klok. Hij reflecteerde helemaal aan het begin van de crisis over zijn afwegingen tussen de journalistieke taak en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een krant.

Geconfronteerd met een onbekend virus hadden de media, dus ook wij, soms geen andere keus dan afgaan op informatie van wetenschappelijke instituten als het RIVM. Dat betekent niet dat alles kritiekloos werd overgenomen. Achter de schermen doen we constant ons best om alle relevante informatie naar buiten te brengen en te voorzien van context. U krijgt er niet alles van mee maar dat leidt soms tot botsingen met de GGD, zorginstellingen of verpleeghuizen. We stellen vragen en maken analyses. Daarbij zullen we er - met de kennis van nu - heus ook soms naast gezeten hebben, al zie ik geen grote missers. Achteraf is alles makkelijk. Zeker in ongekende tijden.

hoofdredactie@lc.nl

Nieuws

menu