Het onderwijs moet terug naar de basis en moet meer aandacht besteden aan basisvaardigheden | opinie

Foto: ANP

Het niveau van de leerlingen in de vakken rekenen, lezen en schrijven daalt al jaren. De Inspectie van het Onderwijs laat hierover aan duidelijkheid niets te wensen over in het jaarlijkse rapport ‘De Staat van het Onderwijs’.

De inspectie vindt dat aandacht moet worden gegeven aan de basisvaardigheden van leerlingen in het primair onderwijs.

Drie oorzaken

Het Nederlands onderwijs haalt niet meer het niveau dat we altijd gewend waren. Zelf ben ik twintig jaar werkzaam geweest op een basisschool en in die periode heb ik ervaren waar het misgaat in ons huidige primair onderwijs. Drie oorzaken steken erbovenuit.

De onderwijskwaliteit heeft in de eerste plaats te lijden van de mode dat school vooral ‘leuk’ gevonden moet worden. Het ouderwets gezamenlijk inoefenen van nieuwe stof gebeurt te weinig of zelfs helemaal niet. Er zijn te veel lesmethoden die het onderwijs vooral willen opleuken met mooie gekleurde lesboeken en een flitsend digibordprogramma. Deze leergangen springen van de hak op de tak in plaats van een onderdeel goed en gedegen in te oefenen.

Te veel veranderingen

Op de tweede plaats hebben er in het onderwijs zo ontzettend veel veranderingen – in onderwijstaal: vernieuwingen – plaatsgevonden, dat leerkrachten simpelweg door de bomen het bos niet meer zien. Telkens weer wordt er een nieuwe aanpak en werkwijze gevraagd van de leerkrachten, die zich deze vernieuwingen eigen moeten maken. De leerkracht mag niet meer zijn of haar expertise volgen en ‘gewoon’ lesgeven. Integendeel, externe bureaus komen hen op studiedagen vertellen hoe zij hun klas moeten draaien.

De derde oorzaak van de dalende onderwijskwaliteit is de hoge werkdruk waar de leerkracht onder gebukt gaat. De huidige leerkracht in het primair onderwijs heeft zo ontzettend veel neventaken. Een leerkracht zou enkel de groei van zijn groep moeten kunnen volgen en daar het onderwijs op moeten aanpassen. Maar naast het volgen van de leerlingen moet deze leerkracht ook nog eens informatie- en ouderavonden organiseren, deelnemen aan sponsorlopen, goededoelenmarkten organiseren, sport- en speldagen bijwonen, feestdagen groots vieren en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het onderwijs schiet er intussen bij in.

Dat het onderwijs meer aandacht moet besteden aan de basisvaardigheden, staat zwart op wit in het rapport van de Inspectie van Onderwijs.

Goede basis

  1. Maak van de basisschool weer een plek waar voor leerlingen een goede basis wordt gelegd door met ze te blijven oefenen.
  2. Werk met methoden die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
  3. Laat leerkrachten op studiedagen met hun vak bezig zijn en train ze in het geven van goede instructies aan hun leerlingen.
  4. Verlaag de werkdruk door kritisch te zijn op alle extra’s die het onderwijs moeten opleuken; dat kan best wel wat minder.

Ankie Schevers. Veghel. Vmbo-docent Nederlands.

Nieuws

Meest gelezen

menu