Het klokje rond

Als het aan commissaris van de Koning Arno Brok ligt, is het iedere dag woensdag.

Leeuwarden
Adres:	Provinsjehûs
Onderwerp:	Foto van Brok in een lege Statenzaal

Leeuwarden Adres: Provinsjehûs Onderwerp: Foto van Brok in een lege Statenzaal Foto: Niels Westra

De vergadering van Provinciale Staten is voor de commissaris hét democratisch hoogtepunt van de maand. Het is de dag dat de gekozen volksvertegenwoordiging moet kunnen zeggen wat nodig is. Voorzitter Brok geeft Statenleden daarvoor alle tijd en ruimte.

Voorganger John Jorritsma nam de kookwekker mee naar de Statenzaal. Wie te lang praatte, werd het woord ontzegd. De omvang van de fractie bepaalde de spreektijd van Statenleden. Hoe groter de fractie, hoe meer spreektijd. Hoe langer de vergadering, hoe meer minuten er te verdelen waren. Fracties mochten de tijd onderling verdelen over de onderwerpen. Sprak je over het ene punt 8 minuten, bleef er voor het volgende debat nog 2 minuten over.

Politieke punt zonder aanloop

Statenleden maakten hun politieke punt zonder aanloop. Met een aftellende klok voor hun neus raakten ze snel de kern van hun betoog. Hoe minder tijd, hoe scherper de teksten, hoe helderder het standpunt, hoe levendiger het debat.

Brok is geen man van de klok. De commissaris vindt spreektijd staatsrechtelijk gezien niet zuiver, principieel onjuist en schafte het af. De kleinste fractie is hem in het debat even lief als de grootste. Daar mag best wat tijd tegenover staan, en vooral geen eindtijd. Waar Jorritsma voor het jûnsmiel klaar wilde zijn, ziet Brok de debatdag vooral als efkes in dei fan ’e pôle .

Met ellenlange en uitweidende monologen, onnodige interrupties, overbodige partijprofileringen en heel veel herhalingen duurde de januarivergadering van Provinciale Staten – pauzes niet meegerekend – ruim negen uur. Hoe langer de dag duurde, des te meer de essentie van het debat vervaagde. Zelfs Statenleden kregen het gevoel: waar zit ik naar te kijken? Ze mogen bijna blij zijn dat Provinciale Staten digitaal debatteren en de publieke tribune daarom gesloten blijft. Een treurige observatie die het presidium aan het denken moet zetten.

Politiek is werk, geen dagbesteding

Politiek is werk, geen dagbesteding. Debatteren is een ambacht, weloverwogen en helder neerzetten hoe je over een politieke kwestie denkt is de belangrijkste pré. Dat vraagt om discipline en sturing op effectiviteit. Brok moet als voorzitter gericht zijn op het politieke punt, niet op de retoriek. Met de invoering van spreektijd kan de commissaris voor politici én voor zichzelf de lat hoger leggen. Het politieke debat wint dan aan kracht en bekoring.

In het presidium ontbreekt vooralsnog het collectieve besef dat spreektijd het politieke debat niet hoeft te belemmeren. Ieder voorstel tot nieuwe spelregels strandt in de oproep om politieke bijdragen vooral kort en bondig te houden – een afspraak die nooit op woensdagen lijkt te gelden. Herintroductie van de kookwekker van Jorritsma is het enige juiste antwoord.

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar commentaar@lc.nl .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Commentaar