Het kappen van bomen tegen roofvogels en de nieuwe ambtsketen voor de burgemeester van Harlingen: dit zijn de beste lezersbrieven van deze week | opinie

Buizerd.

Buizerd. Foto: Marco Hasselaar

Dit is een selectie van de beste lezersbrieven van de afgelopen week.

Gasbrander

Met enige verbazing keek ik naar boven. Een luchtballon midden in februari? Nee, een aantal ‘hoveniers’ met gasbranders ging de pasgeboren grassprietjes aan de Emmakade te lijf. Afgezien van het het feit dat ik onkruidbestrijding in februari van de gekke vind, lijkt het mij een klap in het gezicht voor al die huishoudens die de kachel nauwelijks aan durven zetten. Het team van vier ‘branders’ jaagt er op een dag zo twaalf flessen gas doorheen. Daar kun je een hele periode op koken, douchen en verwarmen. Beste opdrachtgever: denk even na voor je aan dit soort onzin begint.

Mans Nijenhuis. Leeuwarden

Middagje voetbal

Op de foto in de LC van woensdag bij het artikel over de extra maatregelingen rond de thuiswedstrijd van SC Cambuur tegen SC Heerenveen is te zien met welke projectielen sommige ‘supporters’ elkaar te lijf gaan. Bijna is er iemand mee doodgegooid.

Begrijpelijk dan ook dat Sybrand Buma, die als burgemeester onder andere verantwoordelijk is voor veiligheid, orde en rust in onze stad, het besluit heeft genomen om voorlopig geen uitpubliek toe te laten in het Cambuurstadion. De goeden moeten het, zoals meestal gebruikelijk, met de kwaden ontgelden en voor Cambuur is het een grote financiële strop.

Van Go Ahead Eagles, de eerste club die hiermee te maken krijgt, gaan de supporters zondag tegen dit besluit demonstreren. Agressie en oproer horen er tegenwoordig kennelijk bij. Met weemoed denk ik terug aan de tijd dat een middagje voetbal – al dan niet met keukentrapje, en waarbij je de spelers bijna kon aanraken – een fijne happening was.

Thijs Ferwerda. Leeuwarden

Rookverbod

Het kabinet wil een rookverbod op stranden onderzoeken. Natuurlijk zijn de filters van een sigaret een groot probleem voor ons milieu. Je komt ze na vele jaren nog tegen op plaatsen waar je ze niet wil zien. De oplossing is echter zeer eenvoudig. Koop een klein kokertje met schroefdop, doe het laatste stukje sigaret met filter in het kokertje en leeg het thuis in de prullenbak.

Bedruk de koker met je bedrijfslogo en je hebt een mooi presentje om weg te geven.

Gjalt de Haan. Appelscha

Smijten met gemeenschapsgeld

‘Burgemeester van Harlingen vraagt om nieuwe ambtsketen’, kopt de LC van zaterdag 25 februari . De reden voor de nieuwe ambtsketen zou zijn dat de ketting niet lekker zit en prikt.

De brandweerman die zijn ademluchttoestel op moet, zal ook wel eens denken: dit zit niet fijn. Of de zorgmedewerker die hele dagen een benauwend mondkapje draagt. Of de beroepsvisser die altijd zijn waterbestendige pak aan moet.

Dat zal ook allemaal niet optimaal zitten en misschien soms zelfs wat prikken. Maar het is inherent aan je beroep en deze mensen hoor je niet klagen. Daarbij wordt een ambtsketting niet dagelijks gedragen.

Gezien het enorme bedrag gemeenschapsgeld (12.000 euro) dat met de nieuwe ambtsketting gemoeid is, is het zeker dat het een vervroegde 1 april-grap moet zijn. De doortastende gemeenteraad van Harlingen had hier anders natuurlijk per direct een stokje voor gestoken en de conservator van het plaatselijke museum had zich er niet mee bemoeid. Toch?

Maar wat als ik het mis heb? Als het geen vervroegde 1 april-grap is? Ik heb dan de rest van het jaar last van diepe plaatsvervangende schaamte dat ik in een stad woon waar zo achteloos met gemeenschapsgeld gesmeten wordt ten behoeve van één persoon.

Renée van Dijk. Harlingen

Geen inzet meer van eilanders?

Tot mijn grote schrik las ik in de LC van 24 februari dat Natuurmonumenten onder vuur lag op Schiermonnikoog.

Het jaarlijkse onderhoud aan onder andere terreinen, wegen en de zeedijk is al bijna twintig jaar vastgelegd in een gezamenlijk contract van gemeente, Wetterskip en Natuurmonumenten. Zo kon het uit te voeren werk efficiënt worden uitgevoerd door één aannemer en worden uitgesmeerd over een heel jaar. Ook werd in het contract opgenomen dat mensen op het eiland beschikbaar moesten zijn om ingezet te kunnen worden bij calamiteiten op het strand, in het duin en op de zeedijk. Een stukje werkgelegenheid voor het eiland en voor de aannemer een handreiking in de vorm van regionale kennis en beschikbaarheid.

Uit het artikel moet ik nu opmaken dat Natuurmonumenten deze eis niet meer in het contract heeft willen laten opnemen en Wetter-skip en gemeente hierbij buiten spel heeft gezet. Een gemiste kans voor Natuurmonumenten om zich te profileren als een organisatie die naast oog voor de natuur ook oog heeft voor de eilander samenleving, waarvan ze in alle opzichten afhankelijk is.

Tonnie Overdiep. Nes (A)

Bomen weghalen om roofvogels?

Enkele decennia geleden stonden de meeste boerderijen nog dik in de bomen. Je liep dan in het voorjaar nog maar net het weiland in of je moest al oppassen dat je geen weidevogeleieren plat liep. De weidevogels deden het prima met die bomen langs de weilanden. Maar nu er zo veel meer roofvogels zijn, meent een ieder dat er overal onderzoek moet worden gedaan door bomen te kappen en dan af te wachten of de weidevogels wel weer terugkomen.

Bij een negatieve uitslag van dat onderzoek is het nog maar de vraag of er weer nieuwe bomen aangeplant gaan worden, en er moet tevens zo’n vijftig jaar gewacht worden eer die weer wat zuurstof leveren en goeddoen aan de biodiversiteit.

Men zou eens beter kunnen nadenken. Door bomen te kappen, bekent men dat roofvogels mede grote boosdoeners zijn. Ik zou dan zeggen: schiet de roofvogels af. En dan niet zoals met de bomen in Súdwest-Fryslân in het hele buitengebied, maar wijs daarvoor een proefgebied aan.

Als dat niet helpt voor de weidevogels, weten we in ieder geval twee dingen zeker: het ligt niet aan de bomen en niet aan de roofvogels. Na het experiment kan ik u garanderen dat de roofvogels na vijf jaar wel wel weer voldoende terug zijn, en dat is altijd nog beter dan afwachten of de bomen na vijftig jaar wel weer terug zijn.

Sikke Witteveen. Blauwhuis

Campagne

Toch bijzonder dat landelijke politici zich wederom gaan mengen bij de Provinciale Statenverkiezingen in Fryslân. Op posters staan Geert Wilders van de PVV, Lilian Marijnissen van de SP en Wybren van Haga van BVNL. Haga staat zelf op de lijst van BVNL bij de Friese Statenverkiezingen. Zijn de lijsttrekkers in Fryslân van deze partijen niet goed genoeg en denkt men meer stemmen te halen met de Haagse prominenten?

Sjoerd Keizer. Triemen

Afbreuk aan de rechtsvoering

Als het artikel in de LC van Tjalling van der Goot (‘ Borrelpraat over doodslagstraf’ , 27 feb.) iets duidelijk maakt, is het wel het droevige feit dat wij, onze samenleving en rechtstaat te lijden hebben onder de groeiende behoefte aan steeds zwaarder en langduriger straffen, wat afbreuk doet aan belangen van zowel slachtoffer als dader, goede rechtsvoering en de samenleving als geheel, die het juist als wederzijds streven zien om te vergeven en vergeven te worden. Als populistische partijen als de VVD in verkiezingstijd meer gericht blijken om tegemoet te komen aan het eisen van meer en strenger straffen en politiek gewin, is het in deze zaak misschien raadzaam opvattingen van andere partijen ook eens te bekijken.

Aggie van der Meer-van der Klei. Bolsward

Koarterfrysk – goed of slecht?

Precieze cijfers kan ik niet overhandigen, maar het overgrote deel van de leerlingen voor mijn neus is Friestalig. Gewoon een vaststelling, niets meer en niets minder. Dat Fries zetten de brave scholieren naar eigen zeggen in de digitale wereld argeloos voort in chats, sms’jes, tweets en appjes, ongetwijfeld in wat ik Koarterfrysk zou willen noemen: OMW ffkes w8tsje .

Er is wel iets vreemds aan de hand met die pogingen om elkaar in hun memmetaal berichtjes te sturen. Ze duimen op hun beeldschermpjes – op die kleine sarcofaag van hun ziel – hun boodschappen bijna altijd neer in fonetisch Fries. Daar is een reden voor: slechts een enkeling kan ook (goed) Fries schrijven; de jeugd erkent het in taalkundelessen ruiterlijk. De jongeren typen dus online ‘sa’t it klinkt, menear’. Zoals de Friese zinnen in hun hoofd klinken. In klare taal betekent dat ‘ YOLO’ , ze rommelen maar wat aan, maken er maar wat van. Geen nood, het schijnt een vlotte communicatie niet in de weg te staan.

Koarterfrysk. Is dat goed of slecht voor de toekomst van de Friese taal? Leidt al die WhatsApptaal tot taalverloedering? Teloorgang? Rampspoed?

Het doet er allemaal niet toe. Grammar nazis , schoolfrikken en (Friese) taalpuristen kunnen gerust het houten hoofd in het kussen leggen. Het komt allemaal goed, want dit taalverschijnsel is overoud. Een kleine vierhonderd jaar geleden, op 2 maart 1631 bijvoorbeeld, ondertekent Minne Jans ‘woonende te raerd inde Grietenije rarderham’ voor het nedergerecht van Opsterland een schuldbekentenis voor veertien carolusguldens aan een zekere Oene Jans, wonende ‘te Smallenee’.

Nomen est omen: als je aan de naam Minne al niet hoort dat hij een Fries is, dan toont zijn fonetische handtekening onder de door grietenijsecretaris Saecke van Teyens opgestelde akte het wel: Mijanne IJansz . Wollah!

Nico van der Woude. Ternaard. Neerlandicus en docent Nederlands