Het CDA als voorbeeld

Kritische CDA'ers: rapport Spies gaat niet ver genoeg

Kritische CDA'ers: rapport Spies gaat niet ver genoeg ANP

Het was wel even slikken voor agrarisch Nederland, de nieuwe landbouwvisie van het CDA. Was voorheen een krimp van de veestapel onbespreekbaar voor de christendemocraten, nu concludeert de partij dat een sanering onvermijdelijk is en dat de impact van de intensieve veehouderij op ons kleine land te groot is geworden. Let wel, de visie spreekt niet van een gedwongen sanering van de veestapel. De krimp moet een logisch gevolg zijn van nieuwe activiteiten die agrariërs zouden moeten oppakken. Te denken valt aan agrarisch natuurbeheer, het herstel van biodiversiteit en het vastleggen van kooldioxide (koolstof) in de bodem.

Die nieuwe koers van het CDA dient zich ook aan bij de visserij, zo bleek vorige week. De Tweede Kamer stemde over de brasemvisserij op het IJsselmeer. Minister Carola Schouten heeft deze visserij extra beperkingen opgelegd, maar er leek een geheide meerderheid te zijn voor een motie om die aanscherping te versoepelen. Tot ontsteltenis van de Nederlandse Visserbond stemde het CDA tegen. ,,Het CDA dat in het verleden vaak de kant van de vissers koos heeft tegengestemd, het CDA van wie verwacht mocht worden dat ze voor zouden stemmen gaf de doorslag”, zo staat te lezen in de nieuwsbrief van de Visserbond.

Van wie verwacht mocht worden dat ze voor zouden stemmen! Zo werkt dat dus niet meer bij het CDA. De partij is blijkbaar na de dramatisch verlopen Kamerverkiezingen tot de conclusie gekomen dat een groot deel van traditionele achterban van boeren en vissers deels toch al is uitgeweken naar partijen als BoerBurgerBeweging, Forum voor Democratie, JA21 en SGP. Dat heeft bevrijdend gewerkt. Het CDA heeft afscheid genomen van de traditionele een-tweetjes met bepaalde belangenorganisaties.

De belichaming van die nieuwe koers is het nieuwe, jonge Kamerlid Derk Boswijk (32). Een politicus die zich kwetsbaar durft op te stellen en die tijdens het recente boerenprotest op het Malieveld in Den Haag tegen joelende boeren verklaarde ,,schijt te hebben aan populariteitscijfers”. Een politicus die niet wil polariseren, maar meer heil ziet in verbinden. Een bedrijfsbezoek aan een boer in Overijssel leerde Boswijk dat zo’n verbinding tussen landbouw en natuur heel lucratief kan zijn. De melkveehouder ging terug van negentig naar zeventig koeien, deed meer aan agrarisch natuurbeheer en zag zijn inkomen met 20.000 euro stijgen.

Het CDA mag door het vertrek van het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt nog altijd een sterk verdeelde partij zijn, de opstelling van een jong talent als Boswijk is verfrissend en verdient navolging in politiek Den Haag. Te vaak laten Kamerleden zich nog gijzelen door hun eigen belang en dat van belangenorganisaties. Leuk voor de korte termijn, maar uiteindelijk funest voor de lange termijn.

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar  commentaar@lc.nl  .

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Commentaar
Commentaar