Help chronisch zieken de lockdown door

'De stap van troost naar bemoediging is klein.' FOTO SHUTTERSTOCK

'De stap van troost naar bemoediging is klein.' FOTO SHUTTERSTOCK

De coronacrisis betekent voor veel mensen leren leven met verlies. Chronisch zieken zijn daar al veel langer mee bezig en voelen de effecten van de lockdown vaak scherp. Laat elkaar niet in de steek en ga in gesprek.

‘Vooral voor kwetsbare doelgroepen zijn de corona-effecten ingrijpend.’ Een korte maar aangrijpende zin uit het rapport van het RIVM dat eind november verscheen. De coronamaatregelen treffen chronisch zieken hard. Wanneer je zo’n ziekte hebt die alleen maar ernstiger wordt, word je met verschillende verliezen geconfronteerd. Je hele leven kan, al naargelang de ernst en impact, op zijn kop komen te staan. Zo’n chronisch-progressieve ziekte hebben is leven, leren leven, met een ‘levend verlies’. Verdergaan, anticiperen, soms terugvallen en weer opstaan.

Stil aanwezig