Hef waterschappen en Eerste Kamer op | opinie

‘Waterschappen en provincies hebben een sterk overlappend werkterrein.' Foto: Anton Kappers

‘Waterschappen en provincies hebben een sterk overlappend werkterrein.' Foto: Anton Kappers

In de aanloop naar de verkiezingen voor de provincies en de waterschappen zitten we lelijk opgescheept met twee bestuurlijke relikwieën die eigenlijk zo snel mogelijk opgeruimd zouden moeten worden. Ik doel op de waterschappen en de Eerste Kamer.

Waterschappen en provincies hebben een sterk overlappend werkterrein. In de taakverdeling tussen de beide bestuursorganen is de leidende gedachte dat de provincie het waterbeleid uitstippelt, vroeger in waterhuishoudingsplannen, nu als onderdeel van integrale omgevingsplannen. Aan de waterschappen is dan vooral de uitvoerings- en beheerstaak in de waterzaken toebedeeld.