Harje | Retteketet tsjing boem

Er valt van alles te zeggen over de Leeuwarder cultuurnota ‘Durven en samen doen’. Om te beginnen over de titel, die je eerder verwacht boven een verkiezingsprogramma van een politieke partij. Hij dekt als waterverf. Ook zou de nota een visie bevatten.

Pieter de Groot.

Pieter de Groot. Foto: LC

De opgaaf aan de raadsleden is: zoek de verschillen. Zij krijgen onder de noemer ‘ambitieniveaus’ drie menu’s opgediend: A is oude kost, met veel liflafjes, B is een ‘streksum miel’, C is een poging tot haute cuisine, inclusief amuses, voor- en nagerechten. De vraag is niet: wat is het lekkerst, maar welke prijs hebben de raadsleden ervoor over?