Harje | Alles komt goed

Deze week voor het eerst sinds de Covid-19-uitbraak weer in De Harmonie geweest, die voortaan geen stadsschouwburg meer mag heten, maar theater- en muziekcentrum, omdat de nieuwe directie meer aan muziek wil doen. ,,Als je het beestje een naam geeft, ga je er ook naar handelen’’, zei directeur Marijke van der Woude bij de aanvang van wat normaal een nieuw theaterseizoen zou zijn geweest (LC 10 september). Ik heb nog niemand gehoord of gelezen die bezwaar maakte tegen de nieuwe omschrijving. Vindt iedereen het wel prima of moeten we het wijten aan coronamoeheid? Ik vind het nog net geen gevalletje ‘Zeesluis IJmuiden’, maar het scheelt niet veel. Weer een centrum, hoe verzin je het?

Pieter de Groot.

Pieter de Groot. FOTO LC

Maar laten we de directeur, die volgens de nieuwste stroming feministen weer directrice moet heten, niet te zwaar vallen. Er wordt toch al veel gevraagd van haar improvisatiekunst in deze cultureel rampzalige tijd, die voor de gemeente op den duur één probleem zal oplossen. Nu De Harmonie meer dan een programmeur aantrekt, waaronder een muziekprogrammeur, lijkt een directionele fusie met overbuur Neushoorn, exclusief gebouwd voor (pop)muziek, onontkoombaar geworden. Overigens, als het toneelaanbod niet onder de muziek hoeft te lijden, is mij de naam om het even.

Nieuws

menu