Halfbakken aanpak stikstofproblemen

In de LC van 15 oktober leggen Henk Folmer (hoogleraar ruimtelijke economie) en Jeltsje van der Meer (hoogleraar financieel management) op heldere wijze uit dat het herstel van onze natuur weliswaar negatieve gevolgen heeft voor de agrarische sector, maar dat daar veel positieve economische gevolgen tegenover staan.

‘Zonder voldoende geld, gooit de minister het stikstofprobleem over de schutting naar de provincies’.

‘Zonder voldoende geld, gooit de minister het stikstofprobleem over de schutting naar de provincies’. FOTO ANP/PHIL NIJHUIS

Natuur zorgt namelijk voor inspiratie, heeft een gunstige uitwerking op het geestelijke en fysieke welzijn van de mens en is goed voor recreatie en toerisme in Fryslân, waardoor de natuur ook werkgelegenheid oplevert.

Zij achten daarmee de maatregelen van minister Schouten om de Natura 2000-gebieden te versterken door de stikstofuitstoot te verminderen niet alleen juridisch, maar ook inhoudelijk goed te rechtvaardigen.

Lees ook PREMIUM | Beperking stikstofuitstoot heeft veel positieve effecten

Het is daarom zeer verontrustend dat de minister, waarschijnlijk onder druk van het kabinet Rutte, nu komt aanzetten met halfbakken plannen. Er ligt een zeer gedegen advies van de commissie Remkes om de natuur te herstellen door de stikstofdepositie met 50 procent terug te brengen.

Onder leiding van Remkes werkten 11 gerenommeerde deskundigen uit verschillende hoeken aan een uitstekend advies over een structurele aanpak van één van de grootste problemen waarmee dit kabinet geconfronteerd is: de enorme schade aan onze Natura 2000-gebieden ten gevolge van de stikstofdepositie, vooral veroorzaakt door de veehouderij.

Dit advies wordt door Carola Schouten lichtzinnig terzijde geschoven. Zij kiest ervoor slechts de helft van de natuur te herstellen en dus de andere helft verder te laten verloederen en heeft berekend dat ze dan met 26 procent stikstofreductie toe kan. De natuur wordt opnieuw het kind van de rekening, omdat dit kabinet niet voldoende geld wil uittrekken om de boeren financieel te compenseren bij de omschakeling naar andere bedrijfsvoering, het verminderen van de veestapel of het verplaatsen van het bedrijf.

Zonder concrete maatregelen, zonder oplossing van het huidige vergunningenprobleem dat ze zelf heeft veroorzaakt, zonder voldoende geld, gooit ze het stikstofprobleem over de schutting naar de provincies, met daarbij een wettelijk vastgelegde opdracht. Dat alles onder het mom: de regionale aanpak werkt beter dan centrale sturing door het rijk. Maatwerk zou dan beter mogelijk zijn.

Lees ook | Landbouwminister Carola Schouten in Rede fan Fryslân: ‘Lokale oplossingen bieden uitweg uit polarisatie van het landbouwdebat’

Tijdens de onlangs door haar uitgesproken Rede van Fryslân pleitte ze voor die regionale aanpak. Nu de plannen bekend geworden zijn, blijkt dat het gaat om het afschuiven van verantwoordelijkheden met een halfvolle portemonnee en een lege gereedschapskist. Dat wordt moeilijk repareren.

Hetty Janssen, f ractievoorzitter PvdA in Provinciale Staten van Fryslân (woordvoerder landbouw en natuur).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Opinie