Gun grutto's van de Hounsdyk de ruimte | opinie

'Zonder dat ze er zelf iets aan hoeft te doen, heeft de gemeente Leeuwarden een pareltje voor grutto’s binnen haar grenzen.' FOTO OANE VENEMA

Het poldertje ligt er prachtig bij. Gelegen langs de Hounsdyk achter Goutum, met als markant herkenningspunt de monumentale Amerikaanse windmotor. Een vogelparadijsje, in dit jaargetijde vooral voor eenden en ganzen, in het broedseizoen voor weidevogels als de grutto.

Kijk eens naar de brede greppels waar tot diep in het voorjaar het water in blijft staan. Sla eens acht op de vegetatie: geen woestijn van raaigras maar een kruidenrijk geheel dat insecten aantrekt.

Het is precies zoals de grutto het graag ziet. Dat denken wij mensen niet alleen, de vogel zelf laat het ook blijken. De broedresultaten spreken boekdelen, met bijvoorbeeld 27 broedende gruttoparen in 2020. Het is een onvoorstelbaar succes in een poldertje van slechts 8,5 hectare. De kwetsbare vogelsoort weet zich hier te handhaven. Een lichtpuntje in tijden van fors afnemende biodiversiteit in het landelijk gebied.

Pareltje voor grutto’s

De gemeente Leeuwarden mag er trots op zijn. Zonder dat ze er zelf iets aan hoeft te doen, heeft ze een pareltje voor grutto’s binnen haar grenzen. Vrijwilligers zorgen voor beheer en bescherming. Het enige wat wethouders en raadsleden hoeven te doen, is zorgen dat het blijft zoals het is.

Dat blijkt nu teveel gevraagd. Er ligt op dit moment, tot 15 december, een ontwerp bestemmingsplan voor De Hem ter inzage. Een nieuwe stadswijk in De Zuidlanden, pal naast het gruttopoldertje. Dat hoeft geen probleem voor de vogels te zijn, bezweren de bestuurders, want er komt een buffer tussen woonwijk en vogelreservaat.

Hier wringt de schoen. De gemeenteraad denkt te kunnen volstaan met een zone van 60 tot 100 meter tussen huizen en vogels.

Beetje inschikken moet geen probleem zijn

Het lijdt geen twijfel dat broedende grutto’s dan hinder zullen ondervinden van kunstlicht, geluid en andere verstoringsbronnen van menselijke aard. Woningbouw op zo’n kleine afstand zal het einde betekenen van de weidevogelbevolking in het poldertje. Deskundigen bevestigen dat, zoals ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga dat door de gemeente zelf werd ingeschakeld. De professionals adviseerden een bufferzone van minimaal 300 meter aan te houden. Dat wordt nu terzijde geschoven. Sterker nog: bij het plan zijn zestien bijlagen ter inzage gelegd, maar het ecologische rapport ontbreekt.

Het is duidelijk. Aan de Hounsdyk legt het belang van de natuur het af tegen de opbrengst van de bouwkavels. De grutto zoekt het verder zelf maar uit.

Ja, ik weet het. De woningbehoefte in Leeuwarden is groot. Toch hoeft een beetje inschikken in De Hem geen probleem te zijn, zeker niet met de ruimte voor 3200 woningen die in plan Middelsee beschikbaar is.

Ik ga maar eens een zienswijze indienen.

Halbe Hettema. Oud-natuurverslaggever LC. Goutum

Nieuws

menu