Gouden handjes, díe hebben we nodig | opinie

‘Er zijn geen koks meer te vinden.’ FOTO NIELS DE VRIES

‘Er zijn geen koks meer te vinden.’ FOTO NIELS DE VRIES

Er is in Nederland een schreeuwend tekort aan vaklieden, mensen met een vmbo- of mbo- opleiding. Tot 2030 moeten er een miljoen huizen gebouwd worden en nu al is er enorm tekort aan bouwvakkers, metselaars en stukadoors.

Ook in de zorg is dringend behoefte aan extra mensen, verplegers die ouderen willen ondersteunen. Sinds corona kampt ook de horeca met enorme tekorten aan personeel. Er zijn geen koks meer te vinden.

Kortom, er zijn structurele tekorten aan mensen die zijn opgeleid in het vmbo of mbo. Daar staat tegenover dat er ieder jaar steeds meer studenten afstuderen aan hogescholen en universiteiten. Parallel hieraan steeds meer mensen met zinloze bureaucratische banen, managers, bestuurders en inspecteurs.

Uit onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, het SBB, blijkt dat we al sinds 2016 grote tekorten hebben aan studenten mbo. Er zijn sinds 2016 al meer dan 200.000 vacatures alleen op mbo-niveau. Ook het ministerie van Onderwijs en Wetenschap vreest dat er alleen al dit jaar 20.000 minder studenten aan het mbo starten.

Gouden hoofdjes

En dat allemaal omdat ouders, politici en bestuurders vinden dat het vwo zo veel beter is dan (v)mbo. Alle nieuwe beleidsplannen focussen eenzijdig op alleen het hoogst haalbare intellectuele onderwijsniveau, zonder rekening te houden met het feit dat we als maatschappij een springende behoefte hebben aan mensen met gouden handjes. De tijd van gouden hoofdjes vol theoretische kennis ligt ver achter ons.

Onze minister van Onderwijs en Wetenschappen bedacht een oplossing die al jaren rondzingt in het politiek linkse smaldeel: de invoering van een driejarige brugperiode voor alle leerlingen, direct na het basisonderwijs. Dit kabinet en de bestuursorganisaties willen dat alle leerlingen in totaal meer dan elf jaar bij elkaar zitten zonder rekenschap te geven aan de wezenlijke verschillen tussen kinderen.

Vier de verschillen

Zelf geef ik al meer dan 35 jaar les op een school met havo, atheneum en gymnasium. De verschillen in leerprestaties tussen deze drie groepen is al enorm, laat staan wanneer de niveaus ‘vmbo praktijk’ en ‘theoretisch’ hieraan worden toegevoegd. Voor een docent is het werkelijk onmogelijk om zoveel soorten leerlingen in één overvolle klas te hebben, een klas van meer dan dertig leerlingen. In vijftig minuten heb je netto 1,5 minuut tijd voor iedere leerling. Wat denkt de minister, dat je aan aandacht kunt geven in 1,5 minuut per leerling? Het is de lengte van een ondoordachte soundbite van een politicus in het NOS Journaal .

Kansengelijkheid versterk je door de verschillen tussen leerlingen te zien en te erkennen. Leer de kinderen respect te hebben voor alle opleidingen van vmbo tot gymnasium. Allemaal dragen we ons steentje bij aan een goed functionerende maatschappij. Een notaris of advocaat is waardevol, maar een goede kapper, vakman of kok is goud waard.

Vier de verschillen tussen mensen. Laten we afstappen van dat merkwaardige denkbeeld dat je er pas toe doet als je een gymnasiumdiploma hebt. Investeer in die 680.000 leerlingen van het vmbo en mbo.

Siep de Haan (Wolvega 1958) is docent in het voortgezet onderwijs