Geen censuur

LC-hoofdredacteur Sander Warmerdam. FOTO LC

De opiniepagina weerspiegelt het debat in de maatschappij. Natuurlijk gaat het vaak over coronamaatregelen, met voor- en tegenstanders.

De mail van een lezer uit Damwâld die in de loop van dinsdag binnenkwam was glashelder: ,,Vandaag las ik een stukje, dat was geplaatst in de rubriek ‘podium’. [...] Ik vind het onvoorstelbaar dat uw krant c.q. redactie dit stukje, kennelijk onverkort, heeft geplaatst. Er zit totaal geen logisch verband in het stukje, slecht Nederlands en dan ook nog allerlei onderwerpen door elkaar gebruikt. Bovendien staan er diverse beweringen in het stukje, die je onder de noemer ‘nepnieuws’ kunt scharen.’’

De kritische abonnee refereerde aan de bijdrage van brievenschrijver Helena de Boer, op de Podiumpagina van dinsdag. Zij betoogde dat ‘bang zijn’ de nieuwe trend is en dat er maar weinig mensen zijn die moedig genoeg zijn om zich te verzetten tegen de coronamaatregelen van de overheid. Volgens mevrouw De Boer is het coronavirus vergelijkbaar met een stevige griepgolf, waar ook mensen aan sterven. De schrijver uit Damwâld vond het onbegrijpelijk dat mevrouw De Boer haar gal mocht spuien in de krant.

Voor publicatie hadden we het besproken: kon de brief in de krant? Uiteindelijk besloten we van wel, zo schreef ik ook de ontstemde abonnee, omdat: „ze een gevoel verwoordt dat leeft in de samenleving, te weten: onbegrip over coronaregels. Als krant willen we een podium bieden aan meningen die leven in de maatschappij. Uiteraard zijn de meningen voor verantwoordelijkheid van de schrijver.”

Een strenge, eerlijke selectie en geen censuur. Met de aantekening dat we alles van geval tot geval bekijken en er voor racisme, discriminatie of andere haatzaaierij nooit plek is in de krant.

Voor publicatie hadden we het besproken: kon de brief in de krant?

Niet veel later schreef een andere wakkere lezer een antwoord aan mevrouw De Boer. Advocaat Robert Verdonk uit Heerenveen wees haar op de evolutionaire functie van angst (‘gevaar’) en het belang van scheiden van feiten en meningen.

Interessant en inzichtelijk was ook zijn opmerking over de samenleving waar we met zijn allen in zitten, noodgedwongen aan elkaar verbonden. ,,Als advocaat moet ik cliënten soms voorhouden dat ook al zijn ze het niet eens met een uitspraak, toch van ze verwacht wordt dat ze zich daaraan houden. En zo dient het te werken. Ook al heb je persoonlijk een andere opvatting, je hoort je wel aan het sociale contract te houden.’’

De uitwisseling van argumenten en standpunten zette aan tot reflectie. Precies waar de podiumpagina’s voor bedoeld zijn.

hoofdredactie@lc.nl

Nieuws

menu