Gedrag of identiteit

LC-hoofdredacteur Sander Warmerdam. FOTO LC

Elke dag kwam het onderwerp op de redactie deze week wel een keer langs. De discussie over racisme is complex en toch heel eenvoudig.

Er kwamen veel reacties op het hoofdredactioneel commentaar van afgelopen donderdag . Erwin Boers beschreef daarin de soms te eenzijdige blik op de geschiedenis waar het gaat om slavernij en kolonialisme. Zijn punt was dat het brede verhaal verteld moet worden. Ook met aandacht voor de mensen die in het verleden ‘in actie kwamen om uitbuiting van anderen te bekritiseren.’

Een aantal brievenschrijvers herkenden zich in de gedachtengang. Een greep: „Hèhè, eindelijk iemand die niet meegaat in die hype van excuses aanbieden vanwege misstanden in een ver verleden.” „Het is superbelangrijk om stil te staan bij de doffe ellende van vroeger, maar interessanter is -wat mij betreft- de menselijkheid en solidariteit en de echte vooruitgang die er ook was.”

Laat er geen twijfel over bestaan: het is goed dat er ruim aandacht is voor racisme, discriminatie en institutionele ongelijkheid. Het is wel te hopen dat alle betrokkenen naar elkaar blijven luisteren. Het begrip identiteitspolitiek valt steeds vaker. Kort gezegd is dat het voeren van politiek vanuit een sociale, religieuze, etnische of regionale identiteit of groep. Het is goed om voor achtergestelde belangen op te komen maar dat mag niet leiden tot uitsluiting van andere groepen. Dat maakt tegenstellingen alleen maar groter. Iemand beoordelen en aanspreken op basis van diens gedrag in plaats van diens identiteit is veel helderder.

Als vertegenwoordiger van de volgende generatie vroeg ik mijn zoon (15) onlangs tijdens een avondwandeling door Sneek wat hij vindt van het Zwarte Piet-debat. Zijn antwoord was even genuanceerd als eenvoudig. Hij zei:„ Ik snap dat mensen tradities belangrijk vinden. Maar als dat andere mensen pijn doet moet je het veranderen. Racisme gaat altijd boven traditie.” Het sloot inhoudelijk aan bij de opmerking van een verslaggever op de redactie die van mening is dat we het onderwerp niet complexer moeten maken dan het is. „Gewoon vragen stellen en vertellen wat mensen meemaken.”

Voor iedereen die naast vragen ook geïnteresseerd is in antwoorden: vanavond komt het Radio1-programma Tour d’Hollande tussen 18.00 en 20.00 uur uit het Oant Moarn café in Herbaijum . Het thema van de uitzending van omroep WNL is Friesland. Met als gasten, ondermeer, Piet Paulusma, commissaris Arno Brok, ondernemer Jenny Douwes en ondergetekende. Ik wens u veel luisterplezier en wie weet levert het een ingezonden brief op...

hoofdredactie@lc.nl

Nieuws

menu