Garing van voedsel boosdoener? Nee! | opinie

‘Ik zou me verre houden van snacken.’ FOTO ANP

Dat ons voedingspatroon ongezonde trekken vertoont, dat klopt. Maar of rauw vlees eten nou zo’n goed alternatief is?

Met belangstelling las ik de Te Gast van arts in ruste Gauke van der Plaats ( LC 26 september). In het kort is zijn stelling dat welvaartsziektes te danken zijn aan een disfunctionerende levensstijl, gekenmerkt door een teveel aan beweging en inspanning door arbeid en sport, en de consumptie van voedsel dat bereid is door het een hittebehandeling te geven.

Hij verwijst voor deze stelling naar de aanname dat het succes van de mens als dominante diersoort op deze planeet te danken is aan het gegeven dat de oermens, alleen door honger gedreven bereid was in actie te komen en dat er verder vooral gerust, gezongen en bemind werd, daarbij verwijzend naar de ons bekende natuurvolkeren, die hun leven op een dergelijke manier zouden leiden.

Uitgewaaierde oermens

Echter, voor zover mij bekend, begon de victorie van de huidige moderne mens vooral nadat die, naast de ontwikkeling van (jacht)werktuigen, zo’n 790.000 jaar geleden ontdekte hoe vuur te maken. Niet alleen als warmtebron, maar ook om de jachtbuit aan het spit te rijgen. Bovendien waaierde deze oermens vanuit het Afrikaanse continent via Eurazië uit over de rest van de wereld; en enige inspanning is hierbij wel vereist.

Dat natuurvolkeren rauw vlees niet als basisbehoefte zien, maar zeker graag gebruik maken van verhitting, weet Van der Plaats blijkbaar ook zelf, gezien de zinsnede in zijn artikel dat ‘eens in het jaar een dikke missionaris in de pot belandt’.

Onnodig te stellen dat die pot, volgens overlevering, een kookpot was, waarin de ongelukkige langzaam werd gegaard. Het lijkt me echter dat de missionarissen niet het alleenrecht op die kookpot bezaten, maar dat ook overige verzamelde etenswaren met enige regelmaat de inhoud ervan vulden.

Hou je verre van fastfood

Dat ons westers voedingspatroon behoorlijk ongezonde culinaire trekken vertoont, daarmee ben ik overigens geheel met Van der Plaats eens. Dat puur de garing van voedsel alleen de boosdoener zou zijn, betwijfel ik echter.

Ik zou voor een gezonde voeding de nadruk eerder willen leggen op het gebruik van verse ingrediënten bij de bereiding van een warme maaltijd, geregeld rauwkost te nuttigen en de suikerpot in de afvalbak te deponeren.

En mij vooral verre te houden van (tussendoor) snacken, kant-en-klaar maaltijden en fastfood.

Henk de Vries woont in Wergea

Nieuws

menu