Gaat het landbouwakkoord ons bevrijden van stikstof? | opinie

‘De landbouw zet haar kaarten voornamelijk op innovatie.’

‘De landbouw zet haar kaarten voornamelijk op innovatie.’ Foto: ANP

Het kabinet praat onder aanvoering van minister van LNV Piet Adema al enkele maanden met landbouworganisaties, natuurorganisaties, banken, zuivelsector en de supermarkten over een te sluiten landbouwakkoord. Doel is grofweg om tot afspraken te komen over vermindering van de uitstoot van stikstof om de natuur die we nog hebben, te redden of te herstellen. Woensdagnacht werd zelfs premier Rutte ingevlogen, maar het mocht (nog) niet baten.

Ik ben bang dat ze er niet uitkomen. Of dat het een boterzacht compromis wordt. De insteek van partijen is heel verschillend. Logisch zou zijn dat je de piekbelasters nabij Natura 2000-gebieden gaat opkopen of uitkopen en/of een andere niet stikstof-opleverende functie gaat geven.