Funderingsschade: samen zoeken naar een oplossing

‘Palen gaan rotten, huizen raken beschadigd.’

‘Palen gaan rotten, huizen raken beschadigd.’ FOTO RENS HOOYENGA

De funderingen van vele duizenden woningen, bedrijfsgebouwen en wegen in het veenweidegebied blijken ernstig beschadigd. Om intensieve landbouw mogelijk te maken hebben we afgelopen decennia de waterpeilen fors verlaagd. Door die lage waterpeilen verbrandt (oxideert) het veen en treden zettingen op, maar worden ook de waterstanden bij gebouwen in het veenweidegebied lager. Als huizen op houten palen zijn gebouwd, kunnen de palen gaan rotten en raken huizen beschadigd.

Waterschappen zijn in het landelijk gebied verantwoordelijk voor de waterpeilen. Door een agrarisch overwicht in het bestuur staan al eeuwenlang agrarische belangen bovenaan. Andere belangen worden wel meegewogen, maar bewoners worden afgescheept met de opmerking dat het onderhouden van de funderingen van hun huizen hun eigen verantwoordelijkheid is. De agrarische belangen kort samengevat: wel de lusten, niet de lasten.