Fryslân of Friesland?

LC-hoofdredacteur Sander Warmerdam. FOTO LC

LC-hoofdredacteur Sander Warmerdam. FOTO LC

Twee mailtjes van scherpe lezers vroegen aandacht voor een kwestie die van tijd tot tijd terugkeert: is het Fryslân of Friesland?

Half november kwam er een mailtje binnen van een lezer die de krant al 53 jaar leest (‘Sil him ek nea opsizze!!’). Hij vroeg zich oprecht af waarom de krant het heeft over Friesland, terwijl de provincie zichzelf al jaren Fryslân noemt. Het stoorde hem en hij begreep het niet: „Myn fraach is: wêrom dogge jim dat net? Is dêr in bepaalde reden foar? Ik bin tige nijsgjirrich nei jo antwurd!”

Een fout in de krant was aanleiding voor een volgende mail, van de heer Mast uit Stiens. In de krant las hij dat de bestuursrechter de ‘provincie Friesland’ een draai om de oren had gegeven. Mast was ontstemd: „Zo langzamerhand gebruikt de Leeuwarder Courant wel de op democratische wijze vastgestelde dorpsnamen en de namen van Friese waterwegen. Maar waarom doet de LC dat niet met de door onze provinciale overheid vastgestelde naam van onze provincie? Deze naamsverandering van Friesland naar Fryslân stamt al uit 1997. We leven nu in 2020 en nog steeds verandert de krant de eigennaam Fryslân in Friesland. Waarom in deze zaak niet volgend zoals bij eigennamen normaal is. Is het niet eens de hoogste tijd om overal in de krant de naam Fryslân te gaan gebruiken en te stoppen met dit tegendraadse gedrag van de Leeuwarder Courant?’’ Nu zijn we graag tegendraads en eigenwijs, maar hier zaten we gewoon fout. In de tekst had moeten staan dat de bestuursrechter de provincie Fryslân een draai om de oren had gegeven. De regel is dat we spreken over Fryslân wanneer het gaat over de bestuurseenheid en dat we Friesland schrijven wanneer het de geografische provincie betreft. Dus: „De provincie Fryslân is blij dat het aantal toeristen in Friesland toeneemt.”

We veranderen dan ook niet, zoals Mast vermoedt, de eigennaam Fryslân in Friesland, maar maken bewust een keuze. Dat is ook de lijn van de Taalunie. „ Fryslân wordt aangeraden als sprake is van de provincie als staatkundige eenheid of van haar instituties, vooral in officiële stukken. In andere gevallen is er een voorkeur voor Friesland .

Voorlopig houden we vast aan dit onderscheid. Binnen het koninkrijk der Nederlanden ligt Friesland naast Groningen en Drenthe. En als de provincie beslissingen neemt dan schrijven we die toe aan Fryslân. Tegelijkertijd zijn ook hier op de redactie de meningen verdeeld, dus valt niet uit te sluiten dat de discussie zo af en toe blijft terugkeren – in en achter de kolommen.

hoofdredactie@lc.nl