Fryslân, investeer in je dorps- en stadskernen | opinie

‘Is er niets te beleven, dan komen er minder mensen.’

‘Is er niets te beleven, dan komen er minder mensen.’ Foto: Jilmer Postma

In de aanloop naar de verkiezingen van Provinciale Staten leek het alsof er alleen aandacht was voor de problemen van de agrarische sector, maar voor de provinciale politiek is het besef belangrijk dat vitale kernen en een landelijke omgeving alleen kunnen bruisen als beide aantrekkelijk zijn.

Fryslân is de moeite waard. Maar waar komt dat door? Wat maakt deze provincie de moeite waard, zowel om in te wonen als om te bezoeken? Het goud dat we hier in handen hebben, is de unieke combinatie van platteland, natuur en levendige stads- en dorpskernen. Voor de leefbaarheid in Fryslân zijn goed functionerende steden en dorpen onontbeerlijk.