Molukse opgraving bij Harich mooi voorbeeldproject, maar verdrag van Faro brengt ook risico’s voor Fries erfgoed | LC commentaar

Molukse oud-bewoners van kamp Wyldemerk groeven vorig jaar zelf de resten van hun vroegere woningen en moskee op. Het was een bijzondere en vaak emotionele opgraving midden in het bos bij Harich

De opgraving in Wyldemerk bij Harich in 2022.

De opgraving in Wyldemerk bij Harich in 2022. Foto: Marco Keyzer

Zelden richt archeologie zich op overblijfselen uit de recente geschiedenis. De bijzondere historie van de bewoners en het feit dat die zelf het onderzoek uitvoerden, maakten het tot een buitengewone gebeurtenis.