LC Commentaar | Het extensieve melkveebedrijf mag dan minder emissies hebben, veel boeren zien een omschakeling naar deze bedrijfsvoering niet zitten

Boeren met een extensief melkveebedrijf later hun koeien meer weiden dan gemiddeld.

Boeren met een extensief melkveebedrijf later hun koeien meer weiden dan gemiddeld. Foto: Siep van Lingen

Het was geruime tijd stil rondom Netwerk Grondig. Terwijl deze boerenorganisatie voor het grondgebonden, extensieve melkveebedrijf zich intensief roerde in de fosfaatcrisis van 2015 tot 2018, hield ze zich tot voor kort gedeisd in het huidige stikstofdebat. Ze hekelde in 2020 nog wel de import van honderdduizenden kalveren naar Nederland, maar nieuwe organisaties als Farmers Defence Force en Agractie trokken veel meer de aandacht met hun acties, blokkades en publieksevenementen.

Nieuws

menu