En weer een mislukte proef in het onderwijs: de excellente school | opinie

‘Wat veelal niet duidelijk was voor de buitenwereld, was de manier waarop een school het felbegeerde predicaat der excellentie kon bemachtigen.’

‘Wat veelal niet duidelijk was voor de buitenwereld, was de manier waarop een school het felbegeerde predicaat der excellentie kon bemachtigen.’ Foto: Kees van de Veen

Het idee achter de invoering van predicaten voor ‘excellente scholen’ in 2012 leek lofwaardig. Helaas werd ‘leren van elkaar’ in de praktijk vooral ‘concurreren met elkaar’.

In 2012 werd landelijk een systeem ingevoerd om scholen die uitzonderlijk goed onderwijs verzorgen, een extra waardering te geven in de vorm van een predicaat voor excellentie. Voor een termijn van drie jaar mochten de uitverkoren scholen een bordje naast de ingang hangen, waarop duidelijk zichtbaar was dat ze ‘excellent’ zouden zijn.