Eindstation Leeuwarden

De lobby voor de Lelylijn heeft er een belangrijke steunpilaar bij: Leeuwarden sprak zich vorige week verrassend uit voor deze snelle verbinding met Amsterdam.

Station Leeuwarden moet op de Lelylijn een van de twee volwaardige eindstations worden, zo is de voorwaarde van Leeuwarden voor steun aan de Lelylijnlobby.

Station Leeuwarden moet op de Lelylijn een van de twee volwaardige eindstations worden, zo is de voorwaarde van Leeuwarden voor steun aan de Lelylijnlobby. FOTO LC

Dat lag niet voor de hand. Wie de website lelylijn.nl aanklikt, snapt meteen waarom: het gaat om ,,een spoorlijn die Lelystad en Groningen met elkaar verbindt via in elk geval de stations Emmeloord, Heerenveen en Drachten.’’ Aan grote noordelijke steden als Leeuwarden, Assen en Emmen wordt in de plannen weinig belang toegekend.

Toch willen de lobbyisten graag steun van deze steden om in Den Haag een sterke indruk te maken. Ondernemersclub VNO/NCW MKB Noord schreef de Friese hoofdstad aan: ,,Leeuwarden ligt niet direct aan de Lelylijn, maar zal er zeker van profiteren. Uiteraard zullen wij, net als de andere partijen, er in de tracébepalingsfase op aandringen dat de ontsluiting van Leeuwarden zo optimaal mogelijk wordt’’, staat in de ondernemersbrief.

Je hoeft Leeuwarden niet uit te leggen hoe belangrijk verkeersstrategie is. De komst van de A7 leidde er veertig jaar geleden toe dat Leeuwarden aan het voeteneind belandde van het Friese wegennet. Dat is inmiddels rechtgezet, want de N31 is dusdanig verbeterd dat Groningers net zo snel via Leeuwarden als via Heerenveen naar de Afsluitdijk kunnen rijden. Dat betekent echter niet dat Leeuwarden zijn A7-trauma kwijt is.

Voor wat, hoort wat, zo was dan ook de strategische gedachte van het Leeuwarder stadsbestuur, toen de Lelylijn ter sprake kwam. Al jaren wordt met Den Haag gesproken over een breed pakket aan maatregelen dat het bestaande spoorverkeer tussen Leeuwarden en Zwolle versnelt en intensiveert. De stad streeft naar een nieuw station bij Werpsterhoeke en een spooraquaduct in het Van Harinxmakanaal.

Deze doelen wil Leeuwarden hoog op de prioriteitenlijst van de Lelylijnlobby houden. Bovendien uitte CDA-wethouder Friso Douwstra vorige week een harde eis: Leeuwarden moet op de Lelylijn een van de twee volwaardige eindstations worden. Niets meer en niets minder.

Verder wijst Leeuwarden op zijn bouwambities. De stad biedt in het Spoordokgebied ruimte voor duizenden nieuwe woningen. Dit soort binnenstedelijke bouw, die geen weilanden aantast, is precies wat het kabinet verlangt: een prima argument om Leeuwarden een belangrijke positie aan de Lelylijn te geven, benadrukt Douwstra.

De Leeuwarder houding maakt duidelijk hoe ingewikkeld en broos de noordelijke lobby is. Ja, Leeuwarden steunt de Lelylijn, maar blijft kritisch. Bovendien kijkt de Friese hoofdstad al een zet vooruit op het speelbord. Het ligt niet voor de hand dat een nieuw kabinet volgend jaar zomaar een fortuin op het kleed legt voor dit spoor. De signalen in Den Haag zijn vooralsnog ,,net roaskleurich’’, zo formuleerde Douwstra het voorzichtig in de gemeenteraad.

Mocht de lijn er niet komen, dan zal Den Haag vast wel een goedmakertje willen uitreiken. Denk aan de versnelling op het bestaande spoor, waar Leeuwarden al jaren om vraagt. Met deelname aan de lobby houdt de Friese hoofdstad dus alle kansen in het vizier. Wel of geen Lelylijn: er valt altijd iets te halen bij het komende kabinet.

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar commentaar@lc.nl .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Commentaar