Eigenwijs met plastic

De Friese gemeenten stelden zich in 2006 eigenwijs op. Terwijl Den Haag wilde stimuleren dat mensen thuis hun plastic gingen scheiden (bronscheiding), werd met Afvalsturing Friesland en Omrin een andere richting gekozen. Een goede sorteermachine bespaart mensen gedoe en leidt tot betere resultaten, zo luidde de Friese redenering. Een deel van de gemeenten in Groningen en Drenthe volgde dit idee.

FOTO PIXABAY

FOTO PIXABAY

Er ontstonden tijdrovende discussies met de rijksoverheid, die weinig heil zag in nascheiding. De sorteerresultaten in Friesland bleken echter bijzonder goed. Den Haag besloot de nascheiding schoorvoetend te accepteren.

Elders in het land kozen de meeste gemeenten voor bronscheiding. Dit geldt ook voor Smallingerland, dat in 2007 uit de Friese samenwerking stapte. Als je zelf thuis moet sorteren, leidt dit tot meer afvalbewustzijn, zo is de gedachte. Het overgrote deel van de Nederlanders moest de afgelopen jaren thuis dus pielen met plastic (pmd). In veel achtertuinen verscheen een extra afvalbak.

Het beeld kantelt nu echter snel. ,,Plastic scheiden? Dat kan een machine blijkbaar beter,’’ constateerde Het Parool in april. Aanleiding was de opvallende stap van de gemeente Amsterdam. Die heeft besloten om volgend jaar te stoppen met de gescheiden inzameling van kunststof.

Amsterdam staat hierin niet alleen. ‘Wij doen de rest’, zo heet een campagne van de gemeente Rotterdam, die ook al overstag is. ‘Nascheiden is beter’, schrijft de gemeente Utrecht in haar recente afvalnota, waarin eveneens een ommezwaai wordt geopperd. Reden: nascheiding leidt tot veel betere resultaten.

Omrin roept dit al jaren. Per huishouden haalt de nasortering jaarlijks 50 kilo kunststof uit het afval. Gemeenten zonder nasortering komen niet verder dan 20 kilo, meldt het bedrijf op zijn website. Omrin heeft inmiddels een nieuwe machine toegevoegd aan zijn installatie in Heerenveen. Die filtert ook luiers automatisch uit de afvalberg.

Met juichverhalen moet je in afvalkringen altijd oppassen. Goed sorteren betekent niet altijd dat het gescheiden plastic ook nuttig wordt hergebruikt. Inzichten hierover veranderen voortdurend. VU-hoogleraar economie Raymond Gradus riep vorige maand in NRC op om ingezameld plastic te verbranden. Dit is goedkoper en niet slechter voor het milieu, suggereerde hij.

Keuzes maken blijft dus lastig. Worden machines ooit zo goed dat afvalscheiding thuis helemaal niet meer nodig is? Gebruiken we over tien jaar alleen nog schone soorten kunststof die je na gebruik gewoon op de composthoop kunt gooien? Dat zou prachtig zijn, maar niemand durft er zijn geld op in te zetten.

Eén ding staat wel vast: waar de grote steden in de Randstad jarenlang inwoners zelf hun plastic lieten scheiden, erkennen ze nu de voordelen van een tegendraadse aanpak die in Heerenveen tot wasdom kwam. Een beetje Friese koppigheid is soms zo gek nog niet.

commentaar@lc.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Commentaar