Eigenwijs met plastic

De Friese gemeenten stelden zich in 2006 eigenwijs op. Terwijl Den Haag wilde stimuleren dat mensen thuis hun plastic gingen scheiden (bronscheiding), werd met Afvalsturing Friesland en Omrin een andere richting gekozen. Een goede sorteermachine bespaart mensen gedoe en leidt tot betere resultaten, zo luidde de Friese redenering. Een deel van de gemeenten in Groningen en Drenthe volgde dit idee.

FOTO PIXABAY

FOTO PIXABAY

Er ontstonden tijdrovende discussies met de rijksoverheid, die weinig heil zag in nascheiding. De sorteerresultaten in Friesland bleken echter bijzonder goed. Den Haag besloot de nascheiding schoorvoetend te accepteren.