Eigen munt

Een eigen munt spreekt tot de verbeelding. Zo’n munt geeft macht. De muntmeester kan de samenleving er een beetje mee sturen. Het is dan ook niet vreemd dat pleidooien voor een eigen munt voortkomen uit onvrede over de bestaande economische werkelijkheid.

Zaterdag stond in deze krant een oproep om een eigen Friese munt te introduceren. De pleitbezorgers Oeds Westerhof en Han Nijdam vinden dat Friesland zelf de regie over geld moet nemen. ,,Anders bepalen het gangbare geld en de gangbare economie wat waarde heeft en wat niet.’’

Nieuws

menu