Een wolvenhek om Friesland is wenselijk en mogelijk

‘Aantal wolven groeit jaarlijks met 30 procent.’ FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Vorige week zijn we naar buiten gekomen met ons plan om Friesland te beschermen met een wolvenhek. Dit hek is zo ontworpen dat enkel en alleen de wolf tegengehouden wordt.

Doordat het een maaswijdte heeft van 20 bij 20 centimeter kan kleinvee zoals vos, das, haas en konijn rustig door het gaas wandelen. Herten kunnen er overheen springen. De vele overgangen sluiten we niet af, maar maken we ‘onaantrekkelijk’ voor de wolf. Daarvoor maken we gebruik van het instinct van de wilde wolf.

Nodig? Absoluut. In Duitsland leven nu zo’n duizend wolven. Het aantal breidt zich ieder jaar met 30 procent uit. Dat betekent vijfduizend wolven over vijf jaar. Ook de ‘schattige’ wolvenroedel op de Veluwe zal komende jaren vermeerderen en uitwaaieren over Nederland.

Veel voorbeelden van het weren van dieren

Realistisch? Zeker. In binnen- en buitenland zijn al veel voorbeelden van het weren van dieren door middel van hekken. Van dingo’s in Australië tot wilde zwijnen in Duitsland. Nationaal Park De Hoge Veluwe is hermetisch afgesloten enkel en alleen voor de wolf.

Wenselijk? Het is de énige oplossing om op termijn de schapen, koeien, paarden en zo meer in de wei te houden. Individuele landerijen allemaal beschermen met tijdelijke netten is onrealistisch. Een jachtgebied van de wolf beslaat snel 50 kilometer in de omtrek.

Om alleen de dieren in een cirkel rondom de Alde Feanen hiermee te beschermen, kost honderden kilometers net. Nog los van hoe effectief dat is en hoeveel schade dat aan overig wild toebrengt. Een net dat onder stroom staat is wél ondoordringbaar voor haas, konijn en meer.

Leeuw en lam worden geen vrienden

Juridisch onhoudbaar? Zeer twijfelachtig. De wolf is sterk beschermd in het verdrag van Bern. In Nederland is het opzettelijk doden, vangen of verstoren verboden op grond van de artikelen 3.5 en 3.6 van de Wet Natuurbescherming. Weren van wolven staat er uitdrukkelijk niet. Had dat er wel gestaan, dan zijn de hekken rondom de snelwegen en het hek tussen Duitsland en Denemarken ook illegaal.

Urgent? Ja. Door genoemde sterke bescherming krijgen we de wolf, als hij zich hier eenmaal gevestigd heeft, nooit weer weg en staat zelfs de FNP met de rug tegen de muur.

Een hek van ongeveer 150 kilometer, waar niemand behalve de wolf last van heeft, kan ervoor zorgen dat iedereen tot in lengte van jaren van al het vee in de Friese weiden kan blijven genieten. Je kunt nu eenmaal niet de leeuw en het lam naast elkander leggen en erop vertrouwen dat ze vrienden worden.

Jehan Bouma, voorzitter wolvenhekfryslan.nl.

Nieuws

menu