Een president of minister kun je wegstemmen, een koning helaas niet

. Foto: PHIL NIJHUIS

De koning snapt het volgens mij niet helemaal. Terwijl wij gewone burgers geacht worden niet veel te reizen en zeker niet naar het buitenland, vliegt Willem-Alexander met zijn gezin gewoon naar zijn vakantiehuis in Griekenland alsof er niks aan de hand is.

Als iemand niet meer gevoel heeft wat hij hoort te doen en dan ook nog het dringende advies van de regering negeert en daarmee ondermijnt, dan deugt hij niet voor zijn functie.

Wat houdt die vooral in? Als koning heb je bij uitstek een voorbeeldfunctie. Hierin heeft hij dus jammerlijk gefaald. Hét symbool van ons land denkt boven de wet te staan en dat dringende adviezen niet voor hem gelden.

Een minister kan dan aftreden of weggestemd worden. Dat kan bij de koning niet, helaas. Een reden te meer om het koningshuis - naast het ondemocratische gehalte en de geldverspilling - af te schaffen en voor een president te kiezen. Die kan ook fouten maken, maar die kun je tenminste na een bepaalde periode weer wegstemmen of afzetten.

Ja maar de koning had toch spijt en keerde terug? In een verklaring zegt Willem-Alexander: ,,We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID-19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.”

Maar met die laatste zin laat hij zien dat hij het nog steeds niet snapt. Hij noemt de discussie vanwege de vakantie als reden. Hij had ‘de discussie’ moeten weglaten want hiermee schuift hij de schuld van zich af.

Hij had moeten zeggen: ‘onze vakantie’ draagt er niet aan bij. Dát was de fout, niet de discussie daarover. Die was terecht.

Philippus van der Meulen, redacteur Leeuwarder Courant

Nieuws

menu