Een middelvinger naar de Friese ondernemer

‘Bestemmingen die niet lijken op de middelmaat.’

‘Bestemmingen die niet lijken op de middelmaat.’ FOTO NIELS DE VRIES

Merk Fryslân, dat al eerder hoon over zich heen kreeg na een hopeloze Wereldreiscampagne, zegt nu bij monde van Roger Davids dat recreatieondernemers ,,nieuwe plannen’’ moeten maken (LC 19 november). Omdat er sprake zou zijn van vergane glorie (‘een gribusbende’, staat in het stuk), met name bij logiesondernemers.

Lees ook PREMIUM | Friese logiesbedrijven moeten zich verbeteren: 'Kijk buiten je eigen bedrijf, daar vind je antwoorden'

Een middelvinger naar de Friese ondernemer van een buitenstaander die in Fryslân aan de slag ging vanwege zijn ervaring met het promoten van Bonaire. Gesteund door de Provinsje mag Davids samen met onderzoeker Merlijn Pietersma kwartier maken.

Maar de uitslag is al bekend. Fryske recreatieondernemers moeten kiezen. Het gaat in de toekomst om cultuur, wie niet mee doet is af. Of je moet op de blaren zitten na de uitkomsten van een onderzoek (‘het is onvoldoende’) en dus meewerken aan de oplossing: vouchers, workshops en trainingen, die hetzelfde consortium van marketing en onderwijs zal gaan aanbieden.

Rafelranden

Maar er zijn in Fryslân rafelrandjes. Uitzonderingen. Bestemmingen die gelukkig niet lijken op de middelmaat. Eigenlijk zoals de Fries een prettige uitzondering is op de Nederlandse massa. Bezoekers van Booking.com belonen de logies in onze provincie extreem hoog. Wie heeft er een probleem? De aanbieder van de oplossing die nog geen probleem had, of de Friese gast?

Die op soms vervallen campings de regen trotseert in het naseizoen, maar wél gelukkig is. De bezoeker aan een theetuin die het pad beloopt met hier en daar een schapenkeutel? De recreant die in een knusse kantine de local ontmoet. De Randstedeling die na dagen niets doen (omdat er ook niets te doen is) eindelijk het gesprekje aanknoopt met de B&B-eigenaar. En zegt: ,,Wat ben ik heerlijk onthaast!’’

Brute cultuuroorlog

Wie heeft gelijk? De mannen van de clicks en likes of de gastheren van werkvloer en keukentafel? Wie stopt de knokploeg die van de authentieke ondernemers een grijze mainstream maakt?

Welke bestuurder staat op en zegt dat het nu echt genoeg is met deze terreur? Van de gecreëerde problemen omdat er anders geen gemeenschapsgeld kan worden uitgegeven. En wie bepaalt dat het niet goed is? Marketeers uit de Nederlandse Antillen?

Wie stopt de brute cultuuroorlog dat wij in Fryslân niet goed zijn. Wie zegt: ,,Het is wel goed zo?’’

Douwe Gerlof Heeringa , h erbergier Waddenherberg The Friezinn Westhoek .