Een grondige en diepgaande analyse van het nieuwe provinciebestuur: alle 43 goed | column Asing Walthaus

Iemand moet het doen, dus hier een diepgaande analyse van het nieuwe Friese parlement.

Foto Annet Eveleens, bewerking AW

Foto Annet Eveleens, bewerking AW

Dat bestaat uit 43 mensen, evenveel als de ingrediënten van de Licor 43 in dit glas - bij zo’n taak heb je steun nodig.