Een geheime formatie in 1926 | opinie

Het kabinet-De Geer I.

Het kabinet-De Geer I.

Kabinetsformaties zouden voortaan volledig in vertrouwen moeten plaatsvinden. De politiek gewenste transparantie heeft in 2021 juist bijgedragen aan meer achterdocht en wantrouwen. Ga daarom vooral weer formeren in beslotenheid, luidt het advies van de de commissie Evaluatie formatie 2021, onder leiding van emeritus-hoogleraar Carla van Baalen, aan de Tweede Kamer.

De uitgelekte notitie Omzigt, functie elders is slechts een van de voorbeelden waardoor het wantrouwen in de politiek wordt gevoed.