Economische groeicijfers geven een vertekend beeld

Hoe het Nederland economisch vergaat kan niet alleen worden afgeleid uit droge groeicijfers. Die vertellen namelijk niet alles over waar het in de economie om draait: welvaart.

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie. FOTO ARCHIEF LC

Maandelijks publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de economische groeicijfers van Nederland, waaronder het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp is gebaseerd op de hoeveelheid geproduceerde goederen en diensten, verminderd met de bij de productie gebruikte goederen en diensten.

Nieuws

menu