Nederland moet eens gaan verdienen aan 'dé groene elektriciteitsfabriek' op de Noordzee | LC commentaar

Glunderend maakte klimaatminister Rob Jetten maandag het plan voor een nieuwe onderzeese elektriciteitskabel met Groot-Brittannië bekend. Zijn trots is hem gegund, want Jetten is een ongekend voortvarende minister. Maar mogen we ook weten wat het kost?

Kabellegger op zee. Foto TenneT

Kabellegger op zee. Foto TenneT

Met windenergie op de Noordzee is iets bijzonders aan de hand. Omdat de parken in moordend tempo uit de zeebodem worden gestampt, denk je onwillekeurig dat Nederland er wel vet op zal verdienen. Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool in Groningen, zocht het uit. Zijn conclusie is ontnuchterend: de Noordzee is voor Nederland geen verdienmodel, maar een verliesmodel.

Energiemix