Drie dagen van Pasen | column Wim Beekman

Op mijn column ‘Modder’ van vorige week heb ik veel reacties gekregen. Mijn ontboezeming dat ik mijzelf soms voel wegzinken in de modder van de ontkerkelijking, en mijn verdriet over het goede dat daarmee verloren gaat, maakt iets los.

Column Wim Beekman.

Column Wim Beekman.

Sommigen zijn teleurgesteld. Een lezer laat weten dat zij hier niet fleurig van wordt. Een ander vraagt mij te blijven geloven en Bijbellezen, en daarin de gelovigen voor te gaan. Een collega maant mij meer op Gods redding te wijzen.