LC Commentaar | De 'toekomst van Fryslân'-discussie mag niet geclaimd worden door hen die hun tijd eraan besteden. Die toekomst vormt zich iedere dag, door ons allemaal

In Seis Oere Thús bezong Nynke Laverman in het culturele hoofdstadjaar 2018 haar geliefde Fryslân. Ze gebruikte de vertrouwde Friese kerkklokken om een nieuwe tijd in te luiden. Een zin die jaren later nog na-echoot: set dyn tosken yn in nije tiid.

FOTO ANTON KAPPERS

FOTO ANTON KAPPERS

In 2023 breekt een nieuwe tijd aan. Met de verkiezingen voor Provinciale Staten in het verschiet, loopt Fryslân zich warm voor de belangrijkste verkiezingen van de provincie. De vraag die boven het stemformulier staat: waar moet het heen met Fryslân?