We staan aan de vooravond van een nieuwe verzuimgolf | opinie

‘Help mensen met om te gaan met veranderingen.’ FOTO 123RF

De prijzen van boodschappen, brandstof en energie rijzen de pan uit. Vrijwel iedereen zal wat krapper bij kas zitten. En als dat echt het bekende stukje maand overhouden aan het einde van je salaris betekent, gaat dat vroeg of laat aan een mens vreten.

Wat begint met kortstondig piekeren, kan uitmonden in ernstige psychische klachten of uitval. Als we hier onvoldoende bij stilstaan, verwacht ik een sterke stijging van verzuimmeldingen op het werk met deze oorzaak.

Psychische klachten

Werknemers hebben het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. CNV becijferde al dat tijdens de coronacrisis honderdduizenden mensen in psychische problemen kwamen. In dat onderzoek werd met name de stress die thuiswerken met zich meebrengt aangewezen als oorzaak, maar ook eenzaamheid, het verlies van dierbaren of simpelweg de leuke dingen in het leven die niet meer konden. Je merkt de enorme toename van klachten alleen al aan de oplopende wachttijden bij de psycholoog.

Inmiddels zijn er twee ontwikkelingen gaande die hier nog bovenop komen: personeelstekorten en inflatie dus. Hoewel niet iedereen er evenveel last van zal hebben, moeten we er rekening mee houden dat mensen niet eeuwig rekbaar zijn.

Hoewel ik wil waken voor een te zwaarmoedige toon – er zijn heel veel mensen op de wereld die het nog veel slechter hebben – vind ik het wel belangrijk om nu aan de bel te trekken. Waar mensen zich nu nog lichte zorgen maken over hun financiële toestand, zullen bij aanhoudende inflatie de kopzorgen alleen maar toenemen.

Nu redden de meesten het nog wel. Er worden financiële reserves aangeboord of men kan nog even terugvallen op hulp van vrienden en familie. Maar naarmate de tijd verstrijkt en de geldproblemen groter worden, gaat de druk steeds verder op de ketel en zullen we – waarschijnlijk volgend jaar al – de eerste stijgingen gaan zien in uitval door psychische klachten met als oorzaak financiële problematiek.

Hybride werken

Een ander gevaar waar werkgevers extra alert op moeten zijn, is het hybride werken. Mensen zijn minder vaak op kantoor, je kan elkaar zomaar dagen achtereen mislopen. Dit heeft twee belangrijke gevolgen: signalen van psychische klachten bereiken leidinggevenden minder goed en zijn voor de medewerker ook lastig bespreekbaar door het thuis- en hybride werken.

Het is nog steeds een taboe om over geldzorgen te praten en medewerkers missen de aanknopingspunten om gesprekken hierover aan te gaan tijdens ‘small talk’ op het werk. Het is aan werkgevers en leidinggevenden de taak om de oren te spitsen en de ogen open te houden. Een nieuwe verzuimgolf licht op de loer.

Maak het onderwerp zo veel mogelijk bespreekbaar, wees open, eerlijk en begripvol. Een beetje meer geld toeschuiven, zal zeker de druk tijdelijk van de ketel halen, maar ik kan je op een briefje geven dat dit slechts een kortetermijnoplossing is. Leer mensen weerbaar zijn en om te gaan met de huidige situatie waarin de koopkracht minder is. Help mensen met om te gaan met veranderingen. We leven immers in een maatschappij die continu verandert. Een gezonde werknemer begint immers bij een gezonde organisatiecultuur met een positieve werksfeer. Daar kan geen salarisstrookje tegenop.

Lars Vissers is directeur van de Arbodienst.

Nieuws

menu