Drie keer stemmen bij verkiezingen & vraagtekens bij gastransport. Dit zijn de beste lezersbrieven van deze week | opinie

'Geef de mogelijkheid om drie stemmen uit te brengen.' FOTO CORNE SPARIDAENS Foto: Corné Sparidaens

Moet je wijken met veel sociale huurwoningen wel hoger belasten voor extra waterverbruik? Is het niet wijzer om gas dicht bij huis te winnen, in plaats van het in grote schepen van ver te laten komen? En wat te denken van een drievoudige stem bij toekomstige (Kamer)verkiezingen? Dit is een selectie van de beste lezersbrieven van de afgelopen week.

Drie stemmen

Nu Nederland politiek zó versplinterd is, is de tijd rijp voor een idee dat ik jaren heb.

Geef iedere stemgerechtigde de mogelijkheid om niet één, maar drie stemmen per verkiezing uit te brengen. Deel het aantal uitgebrachte stemmen bij de uitslag weer door drie, en zo hebben we een veel eerlijker en beter idee wat de kiezer écht wil.

Voorbeeld: omdat een vrijheids-item van de VVD me heel erg aanspreekt, maar ook een sociaal item van de SP, zou ik dan twee stemmen op de VVD kunnen uitbrengen en één stem op de SP. Daarmee zou veel meer recht gedaan kunnen worden aan wat de stemmers met Nederland willen.

Ook kan dit veel twijfelaars, die zich nu nog tot een stemadvies richten, en dan toch nog twijfelen tussen verschillende partijen, tot een bewuste(re) stemming kunnen brengen. Zo zal het diegenen die nu de stembus mijden omdat ze door de bomen het bos niet meer zien ertoe kunnen brengen wél te gaan stemmen.

Ik verkeer in de rotsvaste overtuiging dat zo’n vorm van stemmen de democratie zeer ten goede zal komen, al weet ik dat een dergelijke wijziging in de Kieswet waarschijnlijk tijd zal vergen.

Desondanks roep ik de politiek op: maak hier met spoed werk van.

P. van der Mei. Bitgummole

Gaswinning Wad

‘Gaswinning onder wad is oorlog tegen natuur’. Deze conclusie van het opiniestuk van Meindert Boersma en Dirk Kuiken ( LC 25 november) is juist. Ook nu weer probeert onze overheid een excuus te vinden om goedkeuring te kunnen verlenen voor gasboring onder het Wad.

Holwerd is jarenlang een worst voor gehouden in de vorm van een gratis een multifunctioneel centrum als doekje voor het bloeden. In het verleden is ook al eens getracht op slinkse wijze radioactief afval in de diep gelegen zoutkoepels op te slaan. De gemeente en de woningcorporatie waar ik destijds directeur van was hebben zich toen fel verzet.

In een brief aan de regering is aangegeven dat dit in de toekomst de doodsteek zou zijn voor mogelijk bewoning in Noordoost-Friesland. Samen met de Holwerders hebben we dit toen kunnen keren. Nu blijkt helaas dat deze regering nog niets heeft geleerd van het verleden. Alleen al de ellende in Groningen zou een signaal moeten zijn om zeker van dit kostbaar Werelderfgoed af te blijven.

Het is voor een kleine gemeenschap als die in Holwerd om moedeloos van te worden. Weer moeten ze de barricaden op om de roekeloosheid van deze regering te stoppen. De rechterlijke macht moet dit handelen stoppen, en zo nodig deze voltallige regering hoofdelijk aansprakelijk te stellen bij doorgaan van dit besluit.

Nies Zondervan. Dronryp

Royaal spetteren

Weinig inlevingsvermogen dan wel realiteitsbesef, daar bij Vitens, als het gaat om het hoger belasten van ‘royaal spetteren’ ( LC 29 november). Want voor een toenemend aantal steeds armer wordende mensen is ,,het opgezette zwembad’’ waarover Vitens-directeur Jelle Hannema spreekt de enige wijze om met of zonder kinderen vakantie te vieren. Hun functioneren wordt zo zeer zeker wél ‘negatief beïnvloed door minder water’.

Dat kan beter, bijvoorbeeld door enerzijds wijken met sociale huurwoningen niet hoger te belasten, en anderzijds die kosten te verhalen op het zogenoemde hoger segment, waar échte zwembaden en sauna’s in de tuin staan. En ja, dat is discriminatie oftewel onderscheid maken. Onderscheid maken in positieve zin, oftewel beschaving.

Mariska Jansen. Harlingen

Gas dicht bij huis winnen

Er wordt met de beste bedoelingen gedemonstreerd tegen elke nieuwe gaswinning binnen Nederland om het klimaat te redden. Maar de werkelijkheid is dat we nog enige tientallen jaren gas nodig hebben. Nu Rusland als leverancier is uitgevallen, zijn we afhankelijk geworden van gas uit Qatar of Amerika, dat in vloeibare vorm met speciale tankers moet worden vervoerd: LNG.

Dit gaat gepaard met grote verliezen en meer belasting van het milieu. Het gas moet in het land van herkomst eerst vloeibaar worden gemaakt. Dit gebeurt in grote installaties door trapsgewijs te comprimeren, koelen en expanderen, tot het de lage temperatuur van minus 162 graden heeft bereikt. Als de vloeistof in de supergeïsoleerde tanks van de transportschepen is geladen, kan die temperatuur alleen worden gehandhaafd door constant een beetje gas te laten verdampen en ontsnappen. Op de schepen wordt dit flashgas ingezet om motoren te laten draaien.

Bij aankomst in Rotterdam of de Eemshaven staan ook forse installaties om het vloeibare gas weer op te warmen om het als aardgas geschikt te maken voor ons gasleidingnet. Dus voordat het LNG hier gebruikt kan worden, is er al een flink deel verloren gegaan, als energie voor het vervoer, maar ook door het lekken van methaan naar de atmosfeer.

Dus zolang we nog niet zonder gas kunnen, heeft het juist flinke milieuvoordelen als we het dicht bij huis winnen.

Fedde de Vreeze. Koudum

Nieuws

menu