De tijd van de grote volkskerken is voorbij. Mooi dat hier en daar een tijd van volkskerktuintjes aanbreekt | column Wim Beekman

Van horen zeggen: een Friese kerkenraad die graag ‘kerk met het dorp’ wil zijn, besluit een stuk grond naast het kerkgebouw gratis ter beschikking te stellen aan dorpsgenoten die graag een volkstuintje willen. Voorwaarde is dat zij 10 procent van de oogst aan de voedselbank geven. Iedereen blij.

Column Wim Beekman.

Column Wim Beekman.

Totdat iedere zondagmorgen een vrouw gewapend met tuingereedschap mee naar de kerk gaat met de kerkgangers. Niet om de dienst mee te maken, maar om haar tuintje aan de andere zijde van de kerkmuur te wieden.

Nieuws

menu