De sterke weakeling

‘Tusken Starum en Warns is dit wier bard; frijdom of yn ’e frijdom stjerre, dat is hwat Fryslân oer him hat’, schreef D.A. Tamminga over de gebeurtenis die vandaag 675 jaar geleden plaatsvond. De Slach bij Warns.

Anne-Goaitske Breteler.

Anne-Goaitske Breteler. FOTO LC

Tijdens deze veldtocht in 1345 behaalden de Friezen hun zege op de strijdende Hollanders. Over het bloedbad is veel bekend. Bijvoorbeeld hoe de Hollanders met hun zware harnassen niet opgewassen bleken tegen de drassige route naar het Roode Klif. En dat de aanvoerder, graaf Willem IV van Holland, Friesland nooit meer levend zou verlaten.

Nieuws

menu