LC commentaar | De rente spookt al

Gemeenten zijn ieder jaar indrukwekkende bedragen kwijt aan de rente over hun schulden. De gemeente Leeuwarden betaalde in 2018 bijvoorbeeld nog 11,6 miljoen euro ,,externe rentelasten’’ over haar leningen: bijna een miljoen per maand dus.

Rentevrees zet techbedrijven onder druk op rood Damrak

Rentevrees zet techbedrijven onder druk op rood Damrak ANP

Diezelfde post staat dit jaar nog voor ‘slechts’ 9,9 miljoen op de Leeuwarder begroting, terwijl de schuldenberg juist groeide. Dat voelt goed: meer geld komt in de samenleving terecht in plaats van bij de bank. In veel andere gemeenten gaat het precies zo.