De regenboogvlag is symboolpolitiek

FOTO ANP

De provincie Fryslân stemt vandaag over het uithangen van de Regenboogvlag en zich aan te sluiten bij de andere zogenaamde Regenboogprovincies. Eerder werd dit gedaan op 28 september 2016, maar na een indrukwekkend betoog van CDA-statenlid Teun Dorrepaal, die zelf tot deze gemeenschap behoort, werd hier heel verstandig tegen gestemd.

Waarom verstandig? Omdat het symboolpolitiek is. In dit specifieke geval in de kern ook rakend aan identiteitspolitiek, ook niet verstandig. Een bepaalde minderheid met een bepaalde identiteit wil graag extra aandacht en vraagt haar overheid hen exclusief symbolisch te steunen. Een exclusief symbool voor een inclusief doel.

Dit is iets waar een overheid maar één ding van moet vinden, namelijk onwenselijk voor het algemene belang van haar inwoners. Zij dient al haar burgers als gelijkwaardig te zien en hen te beoordelen op gedrag en kwaliteiten. Zij dient er ook te allen tijde voor te waken dat het beeld van voortrekken van een minderheid zou kunnen ontstaan.

Zo’n beeld doet direct afbraak aan het vertrouwen van burgers in hun overheid, omdat zij ook ergens wel een minderheid zijn. Elk individu is in principe een kleinst mogelijke minderheid en zij hebben ook geen symbool dat door hun overheid expliciet uitgedragen wordt. Het werkt dus polariserend, omdat het een minderheid buiten of boven de rest van de samenleving en andere minderheden, plaatst. Daarbij zegt een symbool ook niks over wat de overheid precies doet aan het gestelde probleem.

Wat een overheid wel eenduidig moet uitbeelden is het algemene belang, waartoe elke individu behoort. Het belang van een natiestaat met haar grondwet. En dat symbool is er, van wezenlijk belang, dit noemen we onze driekleur en als provincie is onze prachtige Friese vlag het symbool van de hele mienskip .

De overheid gaat over het politieke kader waarbinnen de samenleving optimaal kan functioneren en elk individu kan zijn, wie of wat-ie wil zijn. Voor die vrijheid is hard geknokt en het zal altijd hard en kritisch werken blijven om dat in stand te houden. Normen en waarden spelen een ontzettend belangrijke rol als het gaat om tolerantie en verdraagzaamheid, maar ook de mondigheid van de samenleving is hierin van fundamenteel belang.

Culturen kenmerken zich onder meer door hun normen en waarden. Als subculturen onderling daarin te veel verschillen, ontstaan er problemen waardoor meer wetgeving nodig is. Meer wetgeving betekent minder vrijheden. Een kritische houding naar intolerantie binnen groepen in een samenleving is hierom van groot belang.

Maar helaas juist hierom werd, precies door de groep die met een regenboogvlag strijdt voor inclusiviteit, zo’n kritische houding van de voorzitter van de Amsterdam Gay Pride niet gewaardeerd en is hij met zijn bestuur afgetreden.

Blijkbaar is het hebben van een andere mening op een ander vlak, niet wat er met inclusiviteit bedoeld wordt door deze groep. Ondeugdelijke mensen dienen te vertrekken. Censuur en demonisering liggen op de loer, want de vrijheid van meningsuiting blijkt binnen deze groep geen grondrecht te zijn. En juist zij willen dit dan graag gesymboliseerd zien door hun overheid? Een slecht plan.

Mondigheid en zelfredzaamheid noemde ik ook. Kijk, als een vlinder geholpen wordt uit zijn cocon te kruipen, overleeft hij geen dag. Wat ik duidelijk wil maken, zoals Jos van Kemenade (PvdA) het ooit zei: ,,Waar het in feite om gaat, is de mensen te leren de maatschappij te veranderen, om dat zelf te bepalen. Dat betekent zelf leren besturen – niet door mij – maar door praten, weten, doen.’’

Van Kemenade: ,,Wij zijn verantwoordelijk voor de democratie over twintig jaar. Zonder mondige mensen zal er geen democratie zijn.’’

Dus niet, zoals GroenLinks wil, elk bedrijf verplichten een vertrouwenspersoon in dienst te nemen om niet-weerbare mensen te helpen. Dit is de spiraal naar beneden, naar een meer en meer hulpbehoevende samenleving.

Onze Grondwet voorziet in de bescherming van rechten en gelijkwaardigheid van het individu. De Nederlandse vlag die deze Grondwet vertegenwoordigt, staat wereldwijd symbool voor het land met het eerste homohuwelijk en artikel 1 heeft door het betoog van Teus Dorrepaal een prominente plek in ons Provinciehuis gekregen. Dít is inclusief.

Erwin Jousma, Statenlid voor Forum voor Democratie

Nieuws

Meest gelezen