De natuur en economie maar ook de boeren zijn gebaat bij een voortvarende aanpak van het stikstofprobleem | opinie

'Er is sprake van een legpuzzel waarbij voor een zo goed mogelijk resultaat de stukjes goed op elkaar moeten aansluiten.'

'Er is sprake van een legpuzzel waarbij voor een zo goed mogelijk resultaat de stukjes goed op elkaar moeten aansluiten.' Foto: ANP

Wat wordt het jaar waarin Nederland zijn doelen voor stikstofreductie moet halen? Die vraag zaait in de politiek en daarbuiten grote verdeeldheid. Wat zijn de gevolgen van de verschillende scenario’s?

Een van de meest omstreden onderwerpen in het stikstofdebat is het jaar waarin de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden zodanig is verminderd dat in minstens 74 procent van het areaal stikstofgevoelige natuur de kritische depositiewaarde niet wordt overschreden. Wordt het 2030 of blijft het 2035? Deze kwestie verdeelt de politiek maar trekt ook scherpe scheidslijnen in de maatschappij.