De koning, uw dienaar | column Wim Beekman

Wat mij bij de kroning van Charles III het meest verwonderde, was de grote rol die de kerk had. Het was de aartsbisschop die koning Charles de eed afnam, hem de tekenen van zijn koningsmacht aanreikte, en hem de kroon opzette. Kerk kroont koning.

Wim Beekman.

Wim Beekman. Foto: LC

Dat zou in Nederland ondenkbaar zijn. Niemand staat bij ons op gelijke hoogte of – zoals in Engeland dus – een treetje hoger dan de koning. Onze koning wordt ook niet door een ander gekroond. Niemand neemt hem de eed af. Hij beëdigt zichzelf en het volk bewijst hem hulde.