De kaalslag

Als we vroeger vanuit Nes naar de basisschool in Oosternijkerk fietsten, dan wisselden we ,,de brechjes’’ en ,,it boskje’’ af. De ene route ging dwars door het dorpsbos, de andere er omheen. Jaren later, toen ik daar weer wandelde, maakte ik nog steeds diezelfde keuze in mijn hoofd. Op de heenweg passeerde ik de essen en de meidoorns, op de terugweg liep ik langs de vaart, waar we ’s winters soms schaatsten. Maar sinds kort zijn er alleen nog ,,de brechjes’’ om te kiezen, want ,,it boskje’’ bestaat niet meer.

Anne-Goaitske Breteler.

Anne-Goaitske Breteler. FOTO LC

Het lijkt alsof er een veldslag heeft plaatsgevonden. De sporen van zware machines wisselen zich af met stukken stamhout. De opgehoogde modder lijkt het enige reliëf in een gebied dat voorheen zoveel mooie verstopplekjes kende. Een groot verlies voor alle kinderen, dieren en volwassenen die er zo graag kwamen. En niet alleen die van Oosternijkerk, andere nabije dorpen in Noordoost Friesland hebben met hetzelfde te maken. Verschillende dorpsbelangen en particulieren protesteren daarom tegen de aantasting van hun leefgebied.

Nieuws

menu