De echte situatie in Qatar en waardering voor correspondent Iris de Graaf. Dit zijn de beste lezersbrieven van deze week | opinie

'Homoseksualiteit wordt in Qatar als een mentaal defect aangemerkt.' FOTO AFP

In hoeverre krijgen WK-volgers en -bezoekers een goed beeld van Qatar? En de mbo-scholen Friesland College en Friese Poort gaan samen verder onder een nieuwe naam; is die goed gevonden? Dit is een selectie van de beste lezersbrieven van de afgelopen week.

De werkelijke waarheid

Wat wil Ate de Jong nu eigenlijk ( LC 2 december)? Dat op het herdenkingsmonument bij de Joodse School in Leeuwarden wordt geschreven dat de Joodse inwoners van die stad door eigen Friese agenten van huis werden gehaald?

In mijn geboorteplaats Meppel gebeurde indertijd hetzelfde. De Jong wil ze geen trap na geven, maar richt zo wel even een felle schijnwerper op ze, op een gitzwarte periode uit onze geschiedenis.

Doet dat recht aan het feit dat stringente opdrachten daartoe werden verstrekt door een nietsontziende Duitse bezettingsmacht? Een macht die ervoor zorgde dat van de ongeveer 140.000 in Nederland verblijvende joden er zo’n 107.000 omkwamen in de kampen van de nazi’s? Die dreigde met forse maatregelen als hun eisen niet werden ingewilligd, waarbij het vervangen van onwillige functionarissen nog de minst verstrekkende maatregel was?

Het functioneren van de lokale Nederlandse overheid in die dagen was er een van efficiëntie; men wist exact waar en met hoeveel de Joodse inwoners van Leeuwarden verbleven. En wat zou er bij weigering van de politie om haar medewerking te verlenen gebeurd zijn? De SS had dan die taken voor haar rekening genomen en met zekerheid met een veel forsere en onmenselijker manier van optreden.

Lafjes? Serviel? Wellicht allebei waar. Maar bezie het in het licht van die tijd en niet met de zie-je-wel-wetenschap van nu. De hele geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is niet fraai. Dit maakt het herdenken van deze vermoorde stadgenoten er niet makkelijker op.

Jan Th. Lensen. Heerenveen

Elfbossentocht

Dolph Kessler droeg in een opiniestuk het idee aan om een Elfbossentocht te organiseren , als alternatief voor de Elfstedentocht op de schaats ( LC 28 november). Als potentiële medeorganisator wordt Staatsbosbeheer (SBB) naar voren geschoven, als kenner van de bossen. Een goede gedachte, maar SBB houdt niet van tochten in haar bos.

In ons land zijn tientallen wandelsportverenigingen. Wekelijks proberen die wandeltochten te organiseren. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van gebieden die beheerd worden door SBB en Natuurmonumenten. Aan het begin van hun terreinen staan borden met het opschrift ‘vrij wandelen op wegen en paden’.

De wandelverenigingen moeten een forse financiële afdracht doen aan genoemde instanties om er te mogen wandelen. Ook wordt hen vaak voorgeschreven waar ze wel en niet mogen komen. En dat terwijl wij, de belastingbetalers hun terreinen voor een groot deel of geheel hebben betaald.

Henk Pots. Gorredijk

De mooie wereld van Woltjer

Wat zou de wereld toch mooi zijn als die zo is zoals Gert Woltjer (40) deze in Qatar voorstelt . De lichte twijfels die Woltjer had zijn na twee weken verblijf bij het WK helemaal verdwenen ( LC 3 december).

,,Als je hier bent en praat met de bevolking, dan is het heel anders dan werd geschetst in de media. In een winkelcentrum zagen we ook mannen hand in hand lopen, daar wordt helemaal niet raar tegenaan gekeken.’’ Ook vindt Woltjer het financieel allemaal goed te doen. De prijzen in de supermarkt zijn vergelijkbaar met Nederland...

Denkt Woltjer nou werkelijk dat het homoseksuele mannen zijn, die in een land waar homoseksualiteit strafbaar is in een winkelcentrum gewoon vrolijk hand in hand lopen?

Misschien toch goed een volgende keer iets meer kennis te nemen van Arabische waarden en de cultuur. In Arabische landen lopen mannen die heel goed bevriend zijn wel eens hand in hand, net zoals ze soms met de neuzen tegen elkaar wrijven bij begroeting. Als het lokale mannen geweest zijn die in Qatar hand in hand liepen, heeft dit dan waarschijnlijk ook helemaal niets met homoseksualiteit te maken. Homoseksualiteit wordt in Qatar namelijk als een mentaal defect aangemerkt, waarvoor je echt wel drie tot zeven jaar cel kunt krijgen.

Ik neem ook aan dat Woltjer in de supermarkt geen enkele lokale arbeider is tegengekomen die het WK stadion heeft mee helpen bouwen. Van 300, 400 euro salaris per maand (als het salaris al uitbetaald werd...) zullen de boodschappen, als ze gelijk staan aan Nederlandse prijzen, namelijk niet te betalen zijn.

Afijn, bij het lezen van de ervaringen van Woltjer kan ik maar één ding denken: wat zou de wereld toch mooi zijn als Woltjer gelijk zou hebben en de werkelijkheid in Qatar alleen maar een beeld van de media zou zijn.

Ypie Boersma. Reduzum

Firda en it Frysk

It Frysk is hieltyd mear sûnder betsjutting. Sa fielde it foar my doe’t ik de nije namme lies fan de fúzjeskoalle dy’t út it Friesland College en de Friese Poort ûntstiet: Firda ( LC 2 desimber). In betinksel dat foar my oanjout hoe’t minsken hjoed de dei tsjin Frysk oansjogge.

Júst fan in underwiisynstelling soene je belutsenheid mei in minderheidstaal ferwachtsje. What’s in a name? No, mear as jo tinke. Sjoch nei it belang fan Frysktalige plaknammen. Dat is konkreet en dêrmei sprekke jo je út.

Mar yn it Frysk binne blykber gjin geskikte wurden te finen, al hielendal gjin wurden dêr’t jo bûten Fryslân mei oankomme kinne. Skande. Hoe grutsk binne wy noch om Frysk te wêzen yn dizze grutte wrâld? In Sweedske namme is miskien better as in Hollânske. It hie dus minder kinnen mar ek better.

Wiebe Jelsma. Feanwâlden

Respect voor Iris de Graaf

Iedere keer dat ik journalist Iris de Graaf vanuit Rusland hoor en zie vertellen hoe de afschuwelijke oorlogssituatie in Oekraïne is, heb ik respect en bewondering voor de manier waarop zij dat zo helder en duidelijk doet.

In haar artikel in de LC van 3 december blijkt duidelijk dat het voor haar ook steeds moeilijker wordt om haar werk vanuit Moskou goed te doen, nu ze steeds minder speelruimte krijgt van de Russische regering. En wat een dilemma voor haar om in deze situatie contact te kunnen blijven houden met familie en vrienden in beide landen.

Ik hoop dat ze zonder gevaar voor eigen leven op haar manier met haar belangrijke werk door kan gaan, want wij leven vanuit ons eigen veilige land mee met de vele slachtoffers van dit verschrikkelijke oorlogsgeweld. Maar natuurlijk zou het nog veel mooier zijn als we het blauw-gele affiche uit de Leeuwarder Courant van 5 maart 2022, ‘Samen voor vrede in Oekraïne’, eindelijk van onze ramen weg kunnen halen.

Sibbele Witteveen. Oosterzee

Nieuws

menu