De besmette mens | column Anne-Goaitske Breteler

Vanaf begin dit jaar tot aan de zomer werk ik voltijds aan mijn boek over de geestelijke gezondheidszorg op het platteland. Op maandag probeer ik zoveel mogelijk de nodige archiefbezoeken in te plannen.

Anne-Goaitske Breteler.

Anne-Goaitske Breteler. FOTO LC

Vorige week was dat in Tytsjerksteradiel, deze week in Achtkarspelen. In de laat negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse documenten die de archivarissen voor mij neerleggen, probeer ik antwoorden te vinden op de vraag hoe wij in het verleden omgingen met mensen die krekt oars waren.